Błąd przy pobieraniu danych przez API unexpected end of data at line 1 JSON data

Hej

Mam problem z pobieraniem danych API za pomocą JS

   async function fetchWeather() {
                      const res = await fetch('http://api.weatherapi.com/v1/current.json?key=d0ffc1b007aa4fa694294339221912&q=Lublin&aqi=no', requestOptions);
                      const data = await res.json();
                      console.log(data)
                      return await data.location.name;
                    }

                    console.log(fetchWeather())

                    fetchWeather().then(temp => {
                      document.querySelector('#weather-wrapper').innerText = temp;
                    }, console.error);

Mam taki bład

SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data

Nie rozumiem tego przecież to jest JSON, ma ktoś jakiś pomysł?