Błąd przy próbie instalacji Microsoft Visual C++ 2008 Redist


(przybylas) #1

Mam błąd przy próbie instalacji Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable

Error 1935.An error occurred during the installation of assembly

'Microsoft.VC90.MFC,version="9.0.2122.8",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b"

,processorArchitrcture="x86",type="win32"'. Please refer to Help and Suport for more information. HRESULT: 0x80070005.

Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?


(rogacz) #2

Google wie: http://www.google.pl/search?sourceid=ch ... 0x80070005