Błąd przy starcie systemu dmuh.dll, CompExperience.dll

Witam. Podczas startu systemu wyskakują 2 błędy z komunikatem : Wystąpił problem podczas uruchamiania pliku C:\Useres\desh\AppData\Local\CompExperience\dmuh.dll nie można odnależć określonego modułu. to samo z CompExperience.dll .

 

Logi z FRST:

Addition : http://www.wklej.org/id/1907262/

FRST: http://www.wklej.org/id/1907264/

Shortcut: http://www.wklej.org/id/1907265/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia ======= UWAGA
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4178398502-2320172832-3790365773-1000 - {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL =
S2 LiveUpdateSvc; C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe [2934048 2015-10-09] (IObit)
S2 MPCProtectService; "C:\Program Files (x86)\MPC Cleaner\MPCProtectService.exe" [X]
S3 AsrSetupDrv; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\AsrSetupDrv.sys [X]
S1 MPCKpt; system32\DRIVERS\MPCKpt.sys [X]
S3 MSICDSetup; \??\E:\CDriver64.sys [X]
2016-01-12 09:36 - 2016-01-12 09:36 - 00000000 ____ D C:\Users\desh\AppData\Local\BrowserHelper
2016-01-11 21:24 - 2016-01-12 09:13 - 00004688 _____ C:\Windows\SysWOW64\Epuldukmod.ini
2016-01-11 21:24 - 2016-01-12 09:13 - 00002400 _____ C:\Windows\SysWOW64\EpuldukmodOff.ini
2016-01-11 21:24 - 2016-01-12 09:13 - 00002400 _____ C:\Windows\system32\EpuldukmodOff.ini
2016-01-11 21:23 - 2016-01-11 21:24 - 00000000 ____ D C:\Users\desh\AppData\Local\Tempfolder
2016-01-11 21:23 - 2016-01-11 18:58 - 00768376 _____ C:\Windows\system32\Epuldukmod64.dll
2016-01-11 21:21 - 2016-01-11 21:25 - 00000000 ____ D C:\Users\desh\AppData\Roaming\systweak
2016-01-11 21:10 - 2016-01-11 21:08 - 00000967 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hp.bak
Task: {25151B81-5B82-4333-AA88-D6844432BB1E} - \SPDriver - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {44C47B82-0BB6-4CC5-BC61-E478631DFECD} - System32\Tasks\{392472EC-AC43-46F6-A6E2-FCB067D79621} = pcalua.exe -a C:\Users\desh\AppData\Roaming\do-search\UninstallManager.exe -c  -ptid=cor
Task: {57A16AD2-11FE-46F3-80DA-B74D9DE2CF60} - System32\Tasks\Lufjiipd = C:\PROGRA~1\SHOPPE~1\Irizacoy.bat
Task: {66022F15-ABE0-459C-A7BD-C0BD4D29BE61} - System32\Tasks\Comp Experience = Rundll32.exe "C:\Users\desh\AppData\Local\Comp Experience\{0B709122-F004-B31C-337B-B3583E0EA6C9}\CompExperience.dll",#1 ==== UWAGA
C:\Users\desh\AppData\Local\Comp Experience\{0B709122-F004-B31C-337B-B3583E0EA6C9}
Task: {6DEE1C8B-1034-484E-99B8-F864D5DCE1C2} - \SwiftSearch Auto Updater 1.10.0.25 Core - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {72EA9DC5-BDA4-4B37-BD69-4B4CB8E3A71E} - \UNELEVATE_31524 - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {8852AAA7-45B3-418F-93F1-521FCB75D779} - \SwiftSearch Auto Updater 1.10.0.25 Pending Update - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {8B87921E-7225-44C9-BFD7-1374A8802CC8} - \ShopperProJSUpd - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {A616CD0E-79EC-47F4-890E-F22AA7710AEB} - System32\Tasks\Comp Experience2 = Rundll32.exe "C:\Users\desh\AppData\Local\Comp Experience\{0B709122-F004-B31C-337B-B3583E0EA6C9}\dmuh.dll",#1 ==== UWAGA
Task: {A742B137-6309-4090-B309-35749CC78484} - System32\Tasks\{AE402D67-A93B-476B-9575-535998C84D19} = pcalua.exe -a "C:\Users\desh\Desktop\Run as Date 1.10 pl\Run as Date 1.10 pl\RunAsDate.exe" -d "C:\Users\desh\Desktop\Run as Date 1.10 pl\Run as Date 1.10 pl"
Task: {E082A730-2997-45A5-B5B9-66D69FA13481} - \SPBIW_UpdateTask_Time_323235363732323935392d50372d5a456c37325a347841 - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {E4D9AD56-E08E-4777-AB3E-D03B408D6272} - System32\Tasks\{7C01E98D-250E-4373-B37B-849C0054EDC9} = pcalua.exe -a "C:\Users\desh\Downloads\Run as Date 1.10 pl.exe" -d C:\Users\desh\Downloads
Task: {FF322A0A-C3FB-4E84-B552-C1BFE708DFE8} - \ShopperPro3 - Brak pliku ==== UWAGA
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Epuldukmod = ""="service"
CMD: sfc /scanfile=C:\Windows\system32\dnsapi.dll
CMD: sfc /scanfile=C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
Hosts:EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

fixlog: http://www.wklej.org/id/1907406/

FRST: http://www.wklej.org/id/1907408/

Addition:  http://www.wklej.org/id/1907409/

 

Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia > Kliknij prawym i wybierz Uruchom jako administrator

Przy starcie systemu komunikaty juz nie wyskakują dziekuje bardzo za pomoc. Czy należy wykonać jeszcze jakies operacje? 

 

FRST : http://www.wklej.org/id/1907514/

Czy wykonałeś komendę scanfile?

Wykonałem komendę . Pliki przeskanowane współczynnik wykrycia -35     20/55

Czy systemowy SFC próbuje naprawić pliki?

No teraz zrobil sie czarny ekran na pulpicie brak internetu a po prawej stronie na dole napis windows 7 kompilacja 7601 kopia systemu nie jest oryginalna . Pisze z telefonu

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/what-is-system-restore#1TC=windows-7