Błąd przy uruchamianiu systemu windows (25 okienek naraz)


(system) #1

od jakiegos czasu wywala mi błąd dotyczący pliku ~9397468.exe, ~9398687.exe i ~9391093.exe (?) 25 okienek naraz, jesli wlacze kompa z odlaczonym internetem blad nie wystepuje dlatego podejzewam ze to jakis syf :frowning:

Prosze o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:35:30, on 2006-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Do gier\Xfire\Xfire.exe

D:\Programy\Wszystkie\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\Programy\Wszystkie\WinRar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Mati\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.937\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Wszystkie\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Programy\Wszystkie\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS\system32\~9391093.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstn] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinUpdate] "C:\WINDOWS\system32\~9398687.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [Winsth] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstr] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstp] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsts] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstk] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsta] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstw] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstv] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstq] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsto] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstb] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsti] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winste] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstf] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstl] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstu] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstc] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstt] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstj] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsty] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstg] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstx] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstz] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstd] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstm] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - Startup: Xfire.lnk = D:\Programy\Do gier\Xfire\Xfire.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Wszystkie\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Wszystkie\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\Programy\Wszystkie\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1139312419031

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

domyślam sei ze to ten fragment

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS\system32\~9391093.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstn] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinUpdate] "C:\WINDOWS\system32\~9398687.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [Winsth] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstr] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstp] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsts] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstk] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsta] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstw] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstv] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstq] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsto] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstb] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsti] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winste] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstf] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstl] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstu] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstc] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstt] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstj] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winsty] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstg] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstx] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstz] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstd] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Winstm] C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

tylko co to za syf....

Jeszcze jedno, kumpel mówi ze to Trojan GGT (jakos tak) czy to jest grozne ? Jakie szkody może wyrządzić ?


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32\~9391093.exe

C:\WINDOWS\system32\~9397468.exe

C:\WINDOWS\system32\~9398687.exe

po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, a dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart.

Poniższe wpisy skasuj w hjt.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Ostatnio problem dość popularny. Nie jest to groźne.


(system) #3

Po wykonaniu wszystkich operacji

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:44:52, on 2006-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

D:\Programy\Wszystkie\Skype\Skype.exe

D:\Programy\Do gier\Xfire\Xfire.exe

D:\Programy\Wszystkie\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Mati\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.078\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Wszystkie\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Programy\Wszystkie\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: Xfire.lnk = D:\Programy\Do gier\Xfire\Xfire.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Wszystkie\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Wszystkie\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\Programy\Wszystkie\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1139312419031

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Crypkey License - Kenonic Controls Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

I mam pytanie, co dokladnie ten syf robi, z tego co wyczytalem to ktos mogl sprawdzic moje archiwum wiadomosci, czy aktualne rozmowy (?) na gg, tego akurat sie nie boje bo nie jestem terrorystą al kaidy i nie mam co ukryc, gorzej z haslami, czy przez ten syf ktos mogl podrzucic mi jakies pliki lub wykrasc hasla do np. maila, allegro, gg czy kont w sklepach internetowych (tych 4 sie najbardziej obawiam)

i jak to cos moglem zlapac, raczej nie chodze po podejzanych stronach, nie sciagam nieznanych plików i nie odbieram takich od nieznanych osób z gg, maili z zalacznikami raczej w ostatnim czasie nie dostawalem a sciagam tylko te zalaczniki których sie spodziewam

Niestety loga z hijacka nie moge wrzucic bo plik otwiera mi sie w EdHtml`u :frowning: (chyba ze ktos mi pomoze to uruchomic ;p)

Pozdrawiam


(Bbieniol) #4

Czysto :slight_smile:

O Silencie poczytaj tutaj -> http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989 i koniecznie wklej log :slight_smile:


(system) #5

Dzieki, uruchomilem Silenta (na przyszlosc pewnie tez sie przyda :D) oto log

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Skype" = ""D:\Programy\Wszystkie\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"EasyTuneV" = "C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe" [empty string]

"AtiPTA" = "atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Wszystkie\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Wszystkie\WinRar\rarext.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WSZYST~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{acb4a560-3606-11d3-aef4-00104bd0f92d}" = "KodakShellExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "KodakShellExtension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\KODAK\IFSCore\kodakshx.dll" ["Eastman Kodak Company"]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\programy\wszystkie\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Wszystkie\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\programy\wszystkie\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Wszystkie\WinRar\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "d:\programy\wszystkie\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Wszystkie\WinRar\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Wszystkie\WinRar\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoSaveSettings" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Desktop|

Don't save settings at exit}


"ClearRecentDocsOnExit" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoRemoteRecursiveEvents" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"ClearRecentDocsOnExit" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"SetVisualStyle" = (REG_EXPAND_SZ) C:\WINDOWS\Resources\Themes\Vista\Vista.msstyles

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Mati\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Mati" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Mati\Menu Start\Programy\Autostart

"Xfire" -> shortcut to: "D:\Programy\Do gier\Xfire\Xfire.exe" ["Xfire Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "D:\Programy\WSZYST~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]


{EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A}\

"ButtonText" = "eBay - Homepage"

"CLSIDExtension" = "{1FBA04EE-3024-11D2-8F1F-0000F87ABD16}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Toolbar Extension for Executable"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll" [MS]

"Exec" = "D:\Programy\Wszystkie\IrfanView\Ebay\Ebay.htm" [null data]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Crypkey License, Crypkey License, "crypserv.exe" ["Kenonic Controls Ltd."]

Kodak Camera Connection Software, KodakCCS, "C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe" ["Eastman Kodak Company"]

LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 10 seconds.

---------- (total run time: 43 seconds)

ale wracajac do poprzedniego pytania, to bylo GGT ? i jakie "problemy" moze spowodowac to ustrojstwo? Czy musze sie bac o moje hasla czy cos ?

Pozdrawiam


(Bbieniol) #6

Log jest czysty :slight_smile:

Co do pytania, to zacytuję słowa Adama:


(system) #7

tak ale niegroźny to pojecie względne ;p moglby ktos przyblizyc co robi to paskudztwo ?:slight_smile: