Błąd przy uruchamianiu WebServ 2.0


(Animologic) #1

Przy próbie uruchomienia WebServ 2.0 wyskakuje mi błąd

Cannot create file C:\Program Files\WebServ\apache2\bin\showerror.bat.

(Agatonster) #2

Animologic ,

Proszę poprawić pisownię w tytule tematu. W celu edycji swojego posta proszę skorzystać z przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif