Błąd przy uruchamianiu


(Lukikuro1) #1

Witam, przy uruchamianiu systemu na pulpicie pojawia się taki błąd

bdnf3.png

jak to usunąć


(Dmirecki) #2

Pokaż log z ComboFix i HiJackThis