Błąd przy wczytywaniu pliku txt do programu w C++


(Zelezikgim) #1

Witam,

mam pewien problem ponieważ, mam napisany program na zaliczenie ale jedyną jego wadą jest to że nie mogę wczytać z powrotem tego co zapisałem do pliku txt. Pojedyncze słowa chce wczytywać ale problem zaczyna się gdy chce aby wczytał ciąg słów z białymi znakami np. Ala_ma_kota czyta bez problemu natomiast przy Ala ma kota program pada.

 

Wszystkie funkcje działają prawidłowo oprócz funkcji wczytaj.

 

Poniżej wstawiam cały kod:

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <conio.h>
#include <iomanip>

using namespace std;
int liczba_ksiazek;
char tytul[50];
char autor[50];
int rok;
struct baza
{
  string tytul;
  string autor;
  int rokwydania;
  string kategoria;
  int liczbasztuk;
  int liczwypo;
  string datazwrotu;
  int liczbastron;
};

baza dane[500];
void Dodaj();
void Zapisz();
void Modyfikacja();
void Baza();
void Usun();
int Menu();
void Wczytaj();
void typ_ksiazki();
void Wyszukiwanie(baza dane[500]);
void wpisz_rok();
int main()
{
  char poczatkowy_wybor;

    system("cls");
    cout<<" ******************************************************************************"<<endl;
    cout<<"* Biblioteka *"<<endl;
    cout<<" ******************************************************************************"<<endl;
    cout<<"* *"<<endl;
    cout<<"* |1| Jest to moja kolejna wizyta *"<<endl;
    cout<<"* *"<<endl;
    cout<<"* |2| Uzywam programu pierwszy raz *"<<endl;
    cout<<"* *"<<endl;
    cout<<" ******************************************************************************"<<endl;
    cout<<" Wybierz poprzez nacisniecie klawisza";
    poczatkowy_wybor=getch();
    switch(poczatkowy_wybor)
    {
      case '1':
      {
        Wczytaj();
        Menu();
        break;
      }
      case '2':
      {
        Menu();
        break;
      }
    }

  return 0;
}
void Wczytaj()
{
  ifstream plik("spisksiazek.txt",ios::in);
  plik>>liczba_ksiazek;
  if(plik.good()==false)
  {
    cout<<endl<<endl;
    cout<<" Wczytywanie danych nie powiodlo sie!"<<endl<<endl;
    cout<<" Brak pliku: spisksiazek.txt na dysku!"<<endl<<endl;
    cout<<" Dzialanie programu zostalo przerwane! "<<endl<<endl;
    getch();
    exit(0);
    cout<<endl;
  }
  else
  {
    int j=0;
    do
    {
      plik>>dane[j].tytul;
      plik>>dane[j].autor;
      plik>>dane[j].rokwydania;
      plik>>dane[j].kategoria;
      plik>>dane[j].liczbasztuk;
      plik>>dane[j].liczwypo;
      plik>>dane[j].liczbastron;
      plik>>dane[j].datazwrotu;
      j++;
    }while( !plik.eof() );
    plik.close();

    cout<<endl<<endl;
    cout<<" Dane zostaly wczytane, nacisnij ENTER!";
    getchar();
  }
}
void Dodaj()
{
  typ_ksiazki();
  cout<<dane[liczba_ksiazek].kategoria;
  cout<<endl<<endl;
  cout<<" Wpisz tytul ksiazki : ";
  cin.getline( tytul, 50 );
  dane[liczba_ksiazek].tytul=tytul;
  cout<<endl;
  cout<<" Wpisz autora ksiazki : ";
  cin.getline( autor, 50 );
  dane[liczba_ksiazek].autor=autor;
  cout<<endl;
  cout<<" Wpisz rok wydania ksiazki : ";
  wpisz_rok();
  cout<<endl;
  cout<<" Wpisz liczbe sztuk : ";
  cin>>dane[liczba_ksiazek].liczbasztuk;
  cout<<endl;
  cout<<" Wpisz liczbe stron : ";
  cin>>dane[liczba_ksiazek].liczbastron;
  cout<<endl;
  cout<<" Wpisz liczbe wyporzyczonych : ";
  cin>>dane[liczba_ksiazek].liczwypo;
  cout<<endl;
  if(dane[liczba_ksiazek].liczwypo!=0)
  {
  cout<<" Wpisz date zwrotu : ";
    cin>>dane[liczba_ksiazek].datazwrotu;
    cout<<endl;
  }
  else
  {
  dane[liczba_ksiazek].datazwrotu="brak";
  }
  cout<<"*--------------------------------------------------*"<<endl<<endl;
  liczba_ksiazek++;
  cin.ignore();
  cout<<" Dodano ksiazke do katalogu, nacisnij ENTER!";
  getchar();
}
void Zapisz()
{
  ofstream plik("spisksiazek.txt",ios::trunc);
  plik<<liczba_ksiazek<<"\n";
  for(int j=0;j<liczba_ksiazek;j++)
  {
    plik<<dane[j].tytul<<endl;
    plik<<dane[j].autor<<endl;
    plik<<dane[j].rokwydania<<endl;
    plik<<dane[j].kategoria<<endl;
    plik<<dane[j].liczbasztuk<<endl;
    plik<<dane[j].liczwypo<<endl;
    plik<<dane[j].liczbastron<<endl;
    plik<<dane[j].datazwrotu<<endl;
  }
  plik.close();
  cout<<endl;
  cout<<" Dane zostaly zapisane, nacisnij ENTER!";
  getchar();
}
void Baza()
{
  int j;
  if(liczba_ksiazek!=0)
  {
    cout<<"\n\n";
    for(j=0;j<liczba_ksiazek;j++)
    {
      cout<<" Nr katalogowy: "<<j<<endl;
      cout<<"*-----------------------------------------------*"<<endl;
      cout<<"Tytul ksiazki : "<<dane[j].tytul<<endl;
      cout<<"Autor ksiazki : "<<dane[j].autor<<endl;
      cout<<"Rok wydania : "<<dane[j].rokwydania<<endl;
      cout<<"Kategoria : "<<dane[j].kategoria<<endl;
      cout<<"Liczba sztuk : "<<dane[j].liczbasztuk<<endl;
      cout<<"Liczba wyporzyczonych : "<<dane[j].liczwypo<<endl;
      cout<<"Liczba stron : "<<dane[j].liczbastron<<endl;
      cout<<"Data zwrotu : "<<dane[j].datazwrotu<<endl;
      cout<<"*-----------------------------------------------*"<<endl<<endl;
    }
    cout<<" Aby wrocic do menu nacisnij ENTER!";
    getchar();
  }
  else
  {
    cout<<endl;
    cout<<" Katalog jest pusty, nacisnij ENTER!";
    getchar();
  }
}
void Modyfikacja()
{
  int nr;
  if(liczba_ksiazek!=0)
  {
    cout<<endl;
    cout<<" W katalogu znajduja sie ksiazki o nr od 0 do "<<liczba_ksiazek-1<<endl;
    cout<<" Podaj numer katalogowy ksiazki i nacisnij ENTER: ";
    cin>>nr;
    cin.ignore();
    if(cin.good()==1)
    {
      if(nr>liczba_ksiazek)
      {
        cout<<endl;
        cout<<" W katalogu nie istnieje ksiazka o numerze "<<nr<<", nacisnij ENTER!";
        getchar();
      }
      else
      {
        system("CLS");
    cout<<" ***********************************************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************MENU Modyfikacji****************************"<<endl;
    cout<<" ***********************************************************************************"<<endl;
    cout<<" ***********************************************************************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|1| Tytul****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|2| Autor****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|3| Kategoria****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|4| Rok wydania****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|5| Ilosc wyporzyczonych****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|6| Liczba stron****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|7| Liczba sztuk****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|8| Data zwrotu****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************|0| MENU****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***********************************************************************************"<<endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        cout << " Tytul ksiazki: " <<dane[nr].tytul << endl;
        cout << " Autor ksiazki: " <<dane[nr].autor << endl;
        cout << " Kategoria ksiazki " <<dane[nr].kategoria << endl;
        cout << " Rok wydania: " <<dane[nr].rokwydania<<endl;
        cout << " Liczba wyporzyczonych ksiazek: " <<dane[nr].liczwypo << endl;
        cout << " Liczba stron: " <<dane[nr].liczbastron << endl;
        cout << " liczba sztuk: " <<dane[nr].liczbasztuk << endl;
        cout << " Data zwrotu: " <<dane[nr].datazwrotu << endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        int opcja=0;
        cout << " Wybierasz opcje nr : ";
        cin >> opcja;
        switch(opcja)
        {
        case 1 :
          {
        cout << " Podaj nowy tytul ksiazki : ";
        cin >> dane[nr].tytul ;
        cout << endl;
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.." << endl;
        getch();
          }
        break;
        case 2 :
          {
        cout << " Podaj nowego autora : ";
        cin >> dane[nr].autor ;
        cout << endl;
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.." << endl;
        getch();
          }
        break;
        case 3 :
          {
        cout << " Podaj nowa kategorie : ";
        char wybor_typu;
  cout<<endl<<endl;
  cout<<" ***********************************************************"<<endl;
  cout<<"* |1| Historyczne * |4| Mlodziezowe * |7| Komedie *"<<endl;
  cout<<" ***********************************************************"<<endl;
  cout<<"* |2| Horrory * |5| Poradniki * |8| Naukowe *"<<endl;
  cout<<" ***********************************************************"<<endl;
  cout<<"* |3| Dokumentalne * |6| Kryminaly * |9| Inne *"<<endl;
  cout<<" ***********************************************************"<<endl;
  cout<<" Wybierz Kategorie ksiazki: ";
  do
  {
    wybor_typu=getch();
    switch(wybor_typu)
    {
      case '1':
      {
        dane[nr].kategoria="Historyczne";
        break;
      }
      case '2':
      {
        dane[nr].kategoria="Horrory";
        break;
      }
      case '3':
      {
        dane[nr].kategoria="Dokumentalne";
        break;
      }
      case '4':
      {
        dane[nr].kategoria="Mlodziezowe";
        break;
      }
      case '5':
      {
        dane[nr].kategoria="Poradniki";
        break;
      }
      case '6':
      {
        dane[nr].kategoria="Kryminaly";
        break;
      }
      case '7':
      {
        dane[nr].kategoria="Komedie";
        break;
      }
      case '8':
      {
        dane[nr].kategoria="Naukowe";
        break;
      }
      case '9':
      {
        cout<<"Wpisz kategorie : ";
        cin>>dane[nr].kategoria;
        break;
      }
    }
  }while(wybor_typu != '1' && wybor_typu != '2' && wybor_typu != '3'
      && wybor_typu != '4' && wybor_typu != '5' && wybor_typu != '6'
      && wybor_typu != '7' && wybor_typu != '8' && wybor_typu != '9');
        cout <<dane[nr].kategoria<< endl;
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.. " << endl;
        getch();
          }
        break;
        case 4 :
          {
        cout << " Podaj nowy rok wydania : ";
        do
        {
        cin>>rok;
        if(rok>1234)
          {
          if(rok>2015)
            {
              cout<<" Podany rok jest nieprawidlowy!"<<endl;
              cout<<" Podaj ponownie : ";
            }
          }
        else
          {
            cout<<" Podany rok jest nieprawidlowy!"<<endl;
            cout<<" Podaj ponownie : ";
        }
        }while(rok<1234 || rok>2015);
        dane[nr].rokwydania=rok;
        cout << endl;
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.." << endl;
        getch();
          }
        break;
        case 5 :
          {
        cout << " Podaj nowa ilosc wyporzyczonych : ";
        cin >> dane[nr].liczwypo;
        cout << endl;
        if(dane[nr].liczwypo!=0)
          {
        cout << " Podaj nowa date zwrotu : ";
        cin >> dane[nr].datazwrotu ;
        cout << endl;
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.." << endl;
          }
          else
          {
          dane[nr].datazwrotu="brak";
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.." << endl;
          }

        getch();
          }
        break;
        case 6 :
          {
        cout << " Podaj nowa liczbe stron : ";
        cin >> dane[nr].liczbastron ;
        cout << endl;
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.." << endl;
        getch();
          }
        break;
        case 7 :
          {
        cout << " Podaj nowa liczbe sztuk : ";
        cin >> dane[nr].liczbasztuk;
        cout << endl;
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.." << endl;
        getch();
          }
        break;
        case 8 :
          {
        cout << " Podaj nowa date zwrotu : ";
        cin >> dane[nr].datazwrotu ;
        cout << endl;
        cout << " Dane wprowadzone, nacisnij klawisz.." << endl;
        getch();
          }
        break;
        case 0 :
        break;
        default :
      cout << " Nie ma takiej opcji w naszym programie " << endl;
      cout << " Wybierz ponownie " << endl;
       getch();
      }
      Zapisz();
      }
    }
  }

  else
  {
    cout<<endl;
    cout<<" Katalog jest pusty, nacisnij ENTER!";
    getchar();
  }
}
void Usun()
{
  int nr;
  if(liczba_ksiazek!=0)
  {
    cout<<endl;
    cout<<" Podaj numer katalogowy ksiazki i nacisnij ENTER: ";
    cin>>nr;
    cin.ignore();
    if(cin.good()==1)
    {
      if(nr>liczba_ksiazek)
      {
        cout<<endl;
        cout<<" W katalogu nie istnieje ksiazka o numerze "<<nr<<", nacisnij ENTER!";
        getchar();
      }
      else
      {
        for(short k=nr;k<liczba_ksiazek;k++)
        {
          dane[nr].tytul=dane[nr+1].tytul;
          dane[nr].autor=dane[nr+1].autor;
          dane[nr].rokwydania=dane[nr+1].rokwydania;
          dane[nr].kategoria=dane[nr+1].kategoria;
          dane[nr].liczbasztuk=dane[nr+1].liczbasztuk;
          dane[nr].liczwypo=dane[nr+1].liczwypo;
          dane[nr].liczbastron=dane[nr+1].liczbastron;
          dane[nr].datazwrotu=dane[nr+1].datazwrotu;
        }
        liczba_ksiazek--;
        cout<<endl;
        cout<<" Ksiazka o numerze katalogowym "<<nr<<" zostala usunieta, nacisnij ENTER!";
        getchar();
        Zapisz();
      }
    }
    else
    {
      cin.clear();
      cin.ignore();
      cout<<endl;
      cout<<" Podana fraza jest nieprawidlowa, nacisnij ENTER!";
      getch();
    }
  }
  else
  {
    cout<<endl;
    cout<<" Katalog jest pusty, nacisnij ENTER!";
    getchar();
  }
}
int Menu()
{
  char wybrana_opcja;
  system("cls");
  for(;;)
  {

    cout<<" ***********************************************************************************"<<endl;
    cout<<"* Obecnie w katalogu znajduje sie "<<liczba_ksiazek<<" ksiazek *"<<endl;
    cout<<" ***********************************************************************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************Baza danych biblioteki****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***********************************************************************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************1-Dodaj ksiazke****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************2-Zapisz katalog****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************3-Modyfikuj****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************4-Wyswietl katalog****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************5-Usun pozycje z katalogu****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************6-Wyszukiwanie****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***************************0-Wyjscie****************************"<<endl;
    cout<<" *******************************************************"<<endl;
    cout<<" ***********************************************************************************"<<endl;
    cout << endl << endl;
    cout << " Wybierz jedna z opcji z ktorej chcialbys skorzystac : ";
    wybrana_opcja=getch();
    cout<<endl;
    switch(wybrana_opcja)
    {
      case '0':
      {
        cout<<endl;
        cout<<" Nastepuje proces zapisu.."<<endl<<endl;
        Zapisz();
        cout<<" Do zobaczenia!"<<endl<<endl;
        exit(0);
      }
      case '1':
      {
        Dodaj();
        break;
      }
      case '2':
      {
        Zapisz();
        break;
      }
      case '3':
      {
        Modyfikacja();
        break;
      }
      case '4':
      {
        Baza();
        break;
      }
      case '5':
      {
        Usun();
        break;
      }
      case '6':
      {
        Wyszukiwanie(dane);
        break;
      }
    }
    system("cls");
  }
  cin.ignore();
  getchar();
}
void typ_ksiazki()
{
  char wybor_typu;
  cout<<endl<<endl;
  cout<<" ***********************************************************"<<endl;
  cout<<"* |1| Historyczne * |4| Mlodziezowe * |7| Komedie *"<<endl;
  cout<<" ***********************************************************"<<endl;
  cout<<"* |2| Horrory * |5| Poradniki * |8| Naukowe *"<<endl;
  cout<<" ***********************************************************"<<endl;
  cout<<"* |3| Dokumentalne * |6| Kryminaly * |9| Inne *"<<endl;
  cout<<" ***********************************************************"<<endl;
  cout<<" Wybierz Kategorie ksiazki: ";
  do
  {
    wybor_typu=getch();
    switch(wybor_typu)
    {
      case '1':
      {
        dane[liczba_ksiazek].kategoria="Historyczne";
        break;
      }
      case '2':
      {
        dane[liczba_ksiazek].kategoria="Horrory";
        break;
      }
      case '3':
      {
        dane[liczba_ksiazek].kategoria="Dokumentalne";
        break;
      }
      case '4':
      {
        dane[liczba_ksiazek].kategoria="Mlodziezowe";
        break;
      }
      case '5':
      {
        dane[liczba_ksiazek].kategoria="Poradniki";
        break;
      }
      case '6':
      {
        dane[liczba_ksiazek].kategoria="Kryminaly";
        break;
      }
      case '7':
      {
        dane[liczba_ksiazek].kategoria="Komedie";
        break;
      }
      case '8':
      {
        dane[liczba_ksiazek].kategoria="Naukowe";
        break;
      }
      case '9':
      {
        cout<<"Wpisz kategorie :";
        cin>>dane[liczba_ksiazek].kategoria;
        break;
      }
    }
  }while(wybor_typu != '1' && wybor_typu != '2' && wybor_typu != '3'
      && wybor_typu != '4' && wybor_typu != '5' && wybor_typu != '6'
      && wybor_typu != '7' && wybor_typu != '8' && wybor_typu != '9');
}
void Wyszukiwanie(baza dane[500])
{
  char wybor_szukania;
  cout<<endl<<endl;
  cout<<" Szukaj wedlug:"<<endl;
  cout<<"*-----------------------------------------------*"<<endl;
  cout<<" 1. Kategoria"<<endl;
  cout<<" 2. Tytul"<<endl;
  cout<<" 3. Autor"<<endl;
  cout<<" 4. Numer w katalogu"<<endl<<endl;
  cout<<" Wybierz poprzez nacisniecie klawisza";
  wybor_szukania=getch();
  cout<<endl;
  switch(wybor_szukania)
  {
    case '1':
    {
      string porownanie;
      char kat_ksiazki;
      cout<<endl;
      cout<<endl<<endl;
      cout<<" ***********************************************************"<<endl;
      cout<<"* |1| Historyczne * |4| Mlodziezowe * |7| Komedie *"<<endl;
      cout<<" *************************1*********************************"<<endl;
      cout<<"* |2| Horrory * |5| Poradniki * |8| Naukowe *"<<endl;
      cout<<" ***********************************************************"<<endl;
      cout<<"* |3| Dokumentalne * |6| Kryminaly * |9| Inne *"<<endl;
      cout<<" ***********************************************************"<<endl;
      cout<<" Wybierz Kategorie ksiazki: ";
      do
      {
        kat_ksiazki=getch();
        switch(kat_ksiazki)
        {
          case '1':
          {
            porownanie="Historyczne";
            break;
          }
          case '2':
          {
            porownanie="Horrory";
            break;
          }
          case '3':
          {
            porownanie="Dokumentalne";
            break;
          }
          case '4':
          {
            porownanie="Mlodziezowe";
            break;
          }
          case '5':
          {
            porownanie="Poradniki";
            break;
          }
          case '6':
          {
            porownanie="Kryminaly";
            break;
          }
          case '7':
          {
            porownanie="Komedie";
            break;
          }
          case '8':
          {
            porownanie="Naukowe";
            break;
          }
          case '9':
          {
            cout<<endl<<"Podaj typ : ";
            cin>>porownanie;
            break;
          }
        }
      }while(kat_ksiazki != '1' && kat_ksiazki != '2' && kat_ksiazki != '3'
          && kat_ksiazki != '4' && kat_ksiazki != '5' && kat_ksiazki != '6'
          && kat_ksiazki != '7' && kat_ksiazki != '8' && kat_ksiazki != '9');

      cout<<endl;
      cout<<"*-----------------------------------------------*"<<endl<<endl;
      cout<<"Znaleziono nastepujace ksiazki"<<endl<<endl;
      for(int l=0;l<liczba_ksiazek;l++)
      {
        if(dane[l].kategoria==porownanie)
        {
        cout << " Nr katalogowy : "<<l<<endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        cout << "Tytul ksiazki : " <<dane[l].tytul << endl;
        cout << "Autor ksiazki : " <<dane[l].autor << endl;
        cout << "Kategoria ksiazki : " <<dane[l].kategoria << endl;
        cout << "Rok wydania : " <<dane[l].rokwydania<<endl;
        cout << "Liczba wyporzyczonych ksiazek : " <<dane[l].liczwypo << endl;
        cout << "Liczba stron : " <<dane[l].liczbastron << endl;
        cout << "liczba sztuk : " <<dane[l].liczbasztuk << endl;
        cout << "Data zwrotu : " <<dane[l].datazwrotu << endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        }
      }
      cout<<" Aby wrocic do menu nacisnij ENTER!";
      getchar();
      break;
    }
    case '2':
    {
      string porownanie;
      cout<<endl;
      cout<<" Podaj tytul : ";
      cin>>porownanie;
      cin.ignore();
      cout<<"*-----------------------------------------------*"<<endl<<endl;
      cout<<"\tZnaleziono nastepujace ksiazki"<<endl<<endl;
      for(int l=0;l<liczba_ksiazek;l++)
      {
        if(dane[l].tytul==porownanie)
        {
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        cout << " Nr katalogowy: "<<l<<endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        cout << "Tytul ksiazki: " <<dane[l].tytul << endl;
        cout << "Autor ksiazki: " <<dane[l].autor << endl;
        cout << "Kategoria ksiazki " <<dane[l].kategoria << endl;
        cout << "Rok wydania: " <<dane[l].rokwydania<<endl;
        cout << "Liczba wyporzyczonych ksiazek: " <<dane[l].liczwypo << endl;
        cout << "Liczba stron: " <<dane[l].liczbastron << endl;
        cout << "liczba sztuk: " <<dane[l].liczbasztuk << endl;
        cout << "Data zwrotu: " <<dane[l].datazwrotu << endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        }
      }
      cout<<" Aby wrocic do menu nacisnij ENTER!";
      getchar();
      break;
    }
    case '3':
    {
      string porownanie;
      cout<<endl;
      cout<<" Podaj autora: ";
      cin>>porownanie;
      cin.ignore();
      cout<<"*-----------------------------------------------*"<<endl<<endl;
      cout<<"\tZnaleziono nastepujace ksiazki"<<endl<<endl;
      for(int l=0;l<liczba_ksiazek;l++)
      {
        if(dane[l].autor==porownanie)
        {
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        cout << " Nr katalogowy: "<<l<<endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        cout << "Tytul ksiazki: " <<dane[l].tytul << endl;
        cout << "Autor ksiazki: " <<dane[l].autor << endl;
        cout << "Kategoria ksiazki " <<dane[l].kategoria << endl;
        cout << "Rok wydania: " <<dane[l].rokwydania<<endl;
        cout << "Liczba wyporzyczonych ksiazek: " <<dane[l].liczwypo << endl;
        cout << "Liczba stron: " <<dane[l].liczbastron << endl;
        cout << "liczba sztuk: " <<dane[l].liczbasztuk << endl;
        cout << "Data zwrotu: " <<dane[l].datazwrotu << endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        }
      }
      cout<<" Aby wrocic do menu nacisnij ENTER!";
      getchar();
      break;
    }
    case '4':
    {
      int l;
      cout<<endl;
      cout<<" Podaj numer katalogowy: ";
      cin>>l;
      cin.ignore();
      if(cin.good()==1)
      {
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        cout << " Nr katalogowy: "<<l<<endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
        cout << "Tytul ksiazki: " <<dane[l].tytul << endl;
        cout << "Autor ksiazki: " <<dane[l].autor << endl;
        cout << "Kategoria ksiazki " <<dane[l].kategoria << endl;
        cout << "Rok wydania: " <<dane[l].rokwydania<<endl;
        cout << "Liczba wyporzyczonych ksiazek: " <<dane[l].liczwypo << endl;
        cout << "Liczba stron: " <<dane[l].liczbastron << endl;
        cout << "liczba sztuk: " <<dane[l].liczbasztuk << endl;
        cout << "Data zwrotu: " <<dane[l].datazwrotu << endl;
        cout << "---------------------------------------------"<<endl;
      }
      else
      {
        cin.clear();
        cin.ignore();
        cout<<endl;
        cout<<" Podana fraza jest nieprawidlowa, nacisnij ENTER!";
        getch();
      }
      cout<<" Aby wrocic do menu nacisnij ENTER!";
      getchar();
      break;
    }
  }
}
void wpisz_rok()
{
  do
  {
  cin>>rok;
  if(rok>1234)
  {
    if(rok>2015)
    {
    cout<<" Podany rok jest nieprawidlowy!"<<endl;
    cout<<" Podaj ponownie : ";
    }
  }
  else
  {
    cout<<" Podany rok jest nieprawidlowy!"<<endl;
    cout<<" Podaj ponownie : ";
  }
  }while(rok<1234 || rok>2015);
  dane[liczba_ksiazek].rokwydania=rok;
}

Prosiłbym także o rady jeśli wyda się w nim coś, hmm... wadliwego :wink:


(Ryan) #2

Jeśli dobrze pamiętam (unikam strumieni jak ognia) >> czyta do białego znaku. Możesz użyć .get() .readline() albo noskipws, żeby uzyskać rezultat inny, niż obecnie.

Z ogólnych uwag:

 • debuguj

 • pytanie “co jest źle” jest słabe i śmierdzi lenistwem ;-] [1]

 • zamiast tworzyć takie kobylaste switch-case’y, posłuż się odrobiną matematyki i/lub tablicami (lookup tables)

 • dziel funkcje na mniejsze

 • staraj się nie pchać całego stanu w globalnych zmiennych

 • popracuj nad estetyką kodu i komentarzami

[1] za moich czasów (brzmię jak dziadek) debugowało się aplikację przed pytaniem innych ludzi o pomoc; częściowo przez to, że nie było Internetu, częściowo przez to, że programowanie to sztuka rozwiązywanie problemów, a nie pytania o rozwiązania, więc więcej się wyciąga z rozkminiania samemu