Błąd Rundll InvolverVenting.dll

Witam, od kilku dni wyskakuje mi oto taki komunikat, zauważyłem również, że dłużej trwa załadowanie się systemu. Szukałem w internecie czegoś o tym dokładnie błędzie, ale nic nie znalazłem.

Prosze o pomoc :

) ta9ahty66zzv.png

https://forum.dobreprogramy.pl/t/471355/1?source_topic_id=506328

FRST

Addition

Shortcut

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.istartsurf.com/?type=scts=1447805177z=81c31ceb62c08d9cc91d2bdgcz9z7meb0e4z5bem1efrom=coruid=395049983_1052514_F8918F36
FF Extension: Brak nazwy - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nv9yu8zv.default\extensions\deskCutv2@gmail.com [2015-12-13] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: YahooToolsProtected  - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nv9yu8zv.default\extensions\yahooprotected@gmail.com [2015-12-10] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Extension: FirefixTab - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nv9yu8zv.default\Extensions\1452000850_xpi [2016-01-05] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [defsearchp@gmail.com] - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nv9yu8zv.default\extensions\defsearchp@gmail.com = nie znaleziono
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [deskCutv2@gmail.com] - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nv9yu8zv.default\extensions\deskCutv2@gmail.com
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [yahooprotected@gmail.com] - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nv9yu8zv.default\extensions\yahooprotected@gmail.com
StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe hxxp://www.yoursearching.com/?type=scts=1449780020z=a6969ca96c565076bccdf9cgaz1z4t7m5b5ece1g1cfrom=cornluid=395049983_1052514_F8918F36
CHR HomePage: Default - msn.com/?pc= __PARAM__ ocid= __PARAM__ DHPosmkt=pl-pl
CHR HKU\S-1-5-21-3675161550-3163445482-2798622672-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
Task: {5C7D2952-3585-4BCA-BDC6-DE50C876B131} - System32\Tasks\Price Fountain = C:\Users\Admin\AppData\Roaming\PRICEF~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE ==== UWAGA
Task: {C93FBA86-2D7F-4596-84CA-5FD0BEB37F51} - System32\Tasks\AdminExchangeableHadesV2 = Rundll32.exe InvolverVenting.dll,main 7 1 ==== UWAGA
Task: C:\Windows\Tasks\Price Fountain.job = C:\Users\Admin\AppData\Roaming\PRICEF~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE ==== UWAGA
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

 

Fixlog

Komunikat już nie wyskoczył po restarcie komputera.

Skasuj folder C:\FRST

 

Gotowe.