Błąd svchost.exe i wieszajacy sie explorer


(jessica) #1

Wklej do Notatnika :

File::

c:\windows\zgtkg3jrsyzdb6wtgw3rh3wahhrjkae81.exe


Driver::

zgtkg3jrsyzdb6wtgw3rh3wahhrjkae80

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

-------->cfscript10gm1.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).

Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

jessi