Bład SYSMENU.DLL


(kylo20) #1

Witam. Przy starcie systemu wyskakują takie same 2 komunikaty. SYSMENU.Dll .Po jakimś czasie znowu wyskakują, ale potem już nie. Co mogę zrobić, żeby to naprawić

 

FRST.txt

 

http://wklej.to/nBlfR

 

Additional.txt

 

http://wklej.to/f1XJn


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {0746B8C2-53AD-4E02-A883-819B4FFB93B7} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2454076536-56560305-4171487195-1001UA = C:\Users\Krzysiek\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-07-16] (Facebook Inc.)
Task: {2C59ECAF-3A27-4640-9F4B-519B05BDD70F} - \Microsoft\Windows\MUI\LPRemove No Task File ==== ATTENTION
Task: {2E0951F2-6DFC-49B9-B2E1-25DFB7497F6C} - System32\Tasks\VX = C:\Users\Krzysiek\AppData\Roaming\VX.exe ==== ATTENTION
Task: {37A2A669-B0E5-4956-8846-D0C56E37A4BA} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 ==== ATTENTION
Task: {693153C7-F5E2-463E-99B0-0A3021EBCD85} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 ==== ATTENTION
Task: {738D4065-ECB5-44DB-9842-23DC39ECFA0F} - System32\Tasks\Vhmqqggvnl = Rundll32.exe "C:\Windows\system32\XAPOFX1_5A.dll",RHOGXMKKVBM
Task: {81649714-80C6-4A0D-8EF3-54F43DC4C8C8} - System32\Tasks\DRTV = C:\Users\Krzysiek\AppData\Roaming\DRTV.exe ==== ATTENTION
Task: {E50E1B27-0E17-4A85-8A96-78B104E8DA9A} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2454076536-56560305-4171487195-1001Core = C:\Users\Krzysiek\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-07-16] (Facebook Inc.)
Task: C:\Windows\Tasks\DRTV.job = C:\Users\Krzysiek\AppData\Roaming\DRTV.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2454076536-56560305-4171487195-1001Core.job = C:\Users\Krzysiek\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2454076536-56560305-4171487195-1001UA.job = C:\Users\Krzysiek\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\VX.job = C:\Users\Krzysiek\AppData\Roaming\VX.exe ==== ATTENTION
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay1] - {E68D0A50-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay2] - {E68D0A51-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay3] - {E68D0A52-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [GGDriveOverlay4] - {E68D0A53-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534} = No File
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-2454076536-56560305-4171487195-1003\User: Group Policy restriction detected ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
SearchScopes: HKLM - 1968C7964F874E729CDDC15479563A03 URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
FF Extension: No Name - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2015-04-07]
S3 ewusbnet; system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [X]
S3 ew_usbenumfilter; system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [X]
S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
S3 RimUsb; System32\Drivers\RimUsb.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(kylo20) #3

Dzieki za pomoc pozdrawaiam kylo20


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST