Błąd systemowy przy otwarciu pliku WebCacheV01.dat


(masma) #1

Jaka może być przyczyna poniższego błędu?

Objaw: zawieszania się komputera (brak odpowiedzi). Po chwili komputer działa dalej prawidłowo.

W podglądzie zdarzeń pojawia sie wpis błędu:

Źródło: ESENT

Indentyfikator zdarzenia: 489

Ogólne:

"taskhostex (1260) Próba otwarcia pliku "C:\Users\xxx\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat" w trybie tylko do odczytu zakończyła się niepomyślnie z błędem systemowym 32 (0x00000020): "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. ". Operacja otwierania pliku zostanie zakończona z błędem -1032 (0xfffffbf8).


Dysk i pamięć ram bez błędów.

Sterowniki aktualne.

System bez wirusów.

Moj komputer: Windows 8 Pro/x86