Błąd TFncKy i SoftModem Messaging Applet

Czy ktoś pomoże :frowning: Jak w temacie i do tego jeszcze nie mogę uruchomić menedzera zadań i nie moge wejsc w rejestr… Logi HiJack i Combofix

HIJACK

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\SigmaTel\SigmaTel AC97 Audio Drivers\stacmon.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [sigmaTel StacMon] C:\Program Files\SigmaTel\SigmaTel AC97 Audio Drivers\stacmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM…\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{D2FA82AD-1DCE-490C-A1CC-26B8C41B6BE9}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

End of file - 3491 bytes

COMBOFIX

ComboFix 09-10-08.04 - Ventix 2009-10-10 15:27.1.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.239.91 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\Ventix\Moje dokumenty\Pobieranie\ComboFix.exe

AV: Kaspersky Internet Security *On-access scanning disabled* (Outdated) {2C4D4BC6-0793-4956-A9F9-E252435469C0}

FW: Kaspersky Internet Security *disabled* {2C4D4BC6-0793-4956-A9F9-E252435469C0}

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\ieuinit.inf

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-09-10 do 2009-10-10 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-10 13:06 . 2009-10-10 13:06 -------- d-----w- c:\program files\Uniblue

2009-10-10 13:02 . 2006-06-27 03:40 3584 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\WgaLogon.dll

2009-10-10 13:02 . 2006-06-27 03:40 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\WgaTray.exe

2009-10-10 12:59 . 2009-10-10 13:06 -------- dc-h–w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji{2840BBCB-9BEC-47F6-BA0F-10D3C34BF151}

2009-10-10 12:57 . 2009-10-10 12:57 -------- d-----w- c:\windows\Downloaded Installations

2009-10-10 12:48 . 2009-10-10 12:48 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ventix\Dane aplikacji\Uniblue

2009-10-09 20:25 . 2008-12-07 18:08 795648 ----a-w- c:\windows\system32\xvidcore.dll

2009-10-09 20:25 . 2007-07-05 02:33 892928 ----a-w- c:\windows\system32\iconv.dll

2009-10-09 20:25 . 2009-10-09 20:30 -------- d-----w- c:\program files\ALLPlayer

2009-10-09 20:19 . 2004-08-03 22:44 221184 ----a-w- c:\windows\system32\wmpns.dll

2009-10-09 16:19 . 2009-10-09 16:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ventix\Dane aplikacji\ipla

2009-10-09 16:19 . 2009-10-09 16:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\ipla

2009-10-09 16:19 . 2009-10-09 16:19 -------- d-----w- c:\program files\ipla

2009-10-09 16:18 . 2009-10-09 16:18 348160 ----a-w- c:\windows\system32\Msvcr71.dll

2009-10-09 16:18 . 2009-10-09 16:18 1700352 ----a-w- c:\windows\system32\gdiplus.dll

2009-10-09 16:18 . 2009-10-09 16:18 1060864 ----a-w- c:\windows\system32\mfc71.dll

2009-10-08 21:58 . 2009-10-09 20:25 -------- d-----w- c:\program files\NAPI-PROJEKT

2009-10-08 21:57 . 2009-10-09 20:23 -------- d-----w- c:\program files\SubEdit-Player

2009-10-08 20:50 . 2009-10-08 20:50 -------- d-----w- c:\program files\7-Zip

2009-10-08 20:05 . 2009-10-08 20:05 96976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klin.dat

2009-10-08 20:05 . 2009-10-08 20:05 87855 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\klick.dat

2009-10-08 20:04 . 2009-10-08 20:15 32 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox2.dat

2009-10-08 20:04 . 2009-10-08 20:15 32 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat

2009-10-08 20:04 . 2009-10-08 20:04 -------- d-----w- c:\program files\Kaspersky Lab

2009-10-08 20:04 . 2009-10-08 20:04 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab

2009-10-08 19:58 . 2009-10-08 19:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab Setup Files

2009-10-08 10:20 . 2009-10-08 10:20 0 ----a-w- c:\windows\nsreg.dat

2009-10-08 10:20 . 2009-10-08 10:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ventix\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla

2009-10-08 10:18 . 2004-08-03 21:08 26496 -c–a-w- c:\windows\system32\dllcache\usbstor.sys

2009-10-08 07:23 . 2009-10-08 07:23 -------- d-s—w- c:\documents and settings\Ventix\UserData

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-10 12:53 . 2009-10-07 21:34 -------- d–h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-10-08 20:15 . 2009-10-08 20:04 32 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox2.idx

2009-10-08 20:15 . 2009-10-08 20:04 32 --sha-w- c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx

2009-10-08 09:35 . 2009-10-08 09:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\Ventix\Dane aplikacji\Winamp

2009-10-08 09:35 . 2009-10-08 09:34 -------- d-----w- c:\program files\Winamp

2009-10-07 22:03 . 2009-10-07 22:03 12328 ----a-w- c:\documents and settings\Ventix\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-10-07 21:52 . 2009-10-07 21:52 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2009-10-07 21:45 . 2009-10-07 21:38 -------- d-----w- c:\program files\Toshiba

2009-10-07 21:44 . 2001-10-26 16:15 49690 ----a-w- c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-10-07 21:44 . 2001-10-26 16:15 355724 ----a-w- c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-10-07 21:43 . 2009-10-07 21:43 -------- d-----w- c:\program files\ltmoh

2009-10-07 21:42 . 2009-10-07 21:42 -------- d-----w- c:\program files\Apoint2K

2009-10-07 21:41 . 2009-10-07 21:41 -------- d-----w- c:\program files\SigmaTel

2009-10-07 21:41 . 2009-10-07 21:34 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-10-07 21:36 . 2009-10-07 21:36 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-10-07 21:36 . 2009-10-07 21:36 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2009-10-07 21:35 . 2009-10-07 21:35 -------- d-----w- c:\program files\Intel

2009-10-07 20:25 . 2009-10-07 20:25 -------- d-----w- c:\program files\microsoft frontpage

2009-10-07 20:22 . 2009-10-07 20:22 -------- d-----w- c:\program files\Usługi online

2009-10-07 20:20 . 2009-10-07 20:20 21856 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“ALLUpdate”=“c:\program files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” [2009-06-04 939520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“IgfxTray”=“c:\windows\system32\igfxtray.exe” [2004-01-26 237568]

“HotKeysCmds”=“c:\windows\system32\hkcmd.exe” [2004-01-26 192512]

“SigmaTel StacMon”=“c:\program files\SigmaTel\SigmaTel AC97 Audio Drivers\stacmon.exe” [2003-08-03 159801]

“Apoint”=“c:\program files\Apoint2K\Apoint.exe” [2003-10-30 266240]

“Adobe Reader Speed Launcher”=“c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe” [2009-02-27 113520]

“WinampAgent”=“c:\program files\Winamp\winampa.exe” [2008-04-01 110080]

“AGRSMMSG”=“AGRSMMSG.exe” - c:\windows\agrsmmsg.exe [2004-02-20 157995]

“TFncKy”=“TFncKy.exe” [bU]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“c:\windows\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-03 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

“EnableLUA”= 0 (0x0)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

“DisableTaskMgr”= 1 (0x1)

“DisableRegistryTools”= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

“UpdatesDisableNotify”=dword:00000001

“AntiVirusOverride”=dword:00000001

“FirewallOverride”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

“DisableMonitoring”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]

“AntiVirusOverride”=dword:00000001

“AntiVirusDisableNotify”=dword:00000001

“FirewallDisableNotify”=dword:00000001

“FirewallOverride”=dword:00000001

“UpdatesDisableNotify”=dword:00000001

“UacDisableNotify”=dword:00000001

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

“EnableFirewall”= 0 (0x0)

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“d:\Ventyl\Instalki\winamp553_full_emusic-7plus_pl-pl.exe”=

“c:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe”=

“c:\Program Files\Winamp\winampa.exe”=

“c:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe”=

“c:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”=

“c:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe”=

“c:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe”=

“c:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe”=

“c:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe”=

“c:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe”=

R0 klbg;Kaspersky Lab Boot Guard Driver;c:\windows\system32\drivers\klbg.sys [2008-01-29 32784]

R3 abp470n5;abp470n5;??\c:\windows\system32\drivers\lenmnn.sys --> c:\windows\system32\drivers\lenmnn.sys [?]

R3 KLFLTDEV;Kaspersky Lab KLFltDev;c:\windows\system32\drivers\klfltdev.sys [2008-03-13 26640]

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;c:\windows\system32\drivers\klim5.sys [2008-04-30 24592]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

TCP: {D2FA82AD-1DCE-490C-A1CC-26B8C41B6BE9} = 194.204.152.34,194.204.159.1

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Ventix\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rk8ja9dw.default\

FF - plugin: c:\program files\Java\j2re1.4.2_05\bin\NPJava11.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\j2re1.4.2_05\bin\NPJava12.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\j2re1.4.2_05\bin\NPJava13.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\j2re1.4.2_05\bin\NPJava14.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\j2re1.4.2_05\bin\NPJava32.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\j2re1.4.2_05\bin\NPJPI142_05.dll

FF - plugin: c:\program files\Java\j2re1.4.2_05\bin\NPOJI610.dll

.

    • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

HKCU-Run-Uniblue RegistryBooster 2 - c:\program files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-10-10 15:32

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

skanowanie ukrytych procesów …

skanowanie ukrytych wpisów autostartu …

skanowanie ukrytych plików …

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@=“IFlashBroker3”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

“Version”=“1.0”

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------

       • > ‘explorer.exe’(3900)

c:\windows\system32\msi.dll

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

c:\windows\system32\wdfmgr.exe

c:\program files\Toshiba\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

c:\windows\system32\dwwin.exe

c:\program files\Apoint2K\ApntEx.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-10-10 15:34 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-10-10 13:34

Przed: 11 424 825 344 bajtów wolnych

Po: 11 496 337 408 bajtów wolnych

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT=“Microsoft Windows Recovery Console” /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=“Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect

181

Do tego jpg jak to wygląda

bledy.th.jpg

Prosze o pomoc

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Niestety masz Sality.

Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja XP.

Pobierz DR WEB CureIt, kliknij na link do pobrania PPM -> Zapisz element docelowy jako -> zapisz jako typ wszystkie pliki pod nazwą 123.com.

Wykonaj pełny skan, lecz co się da, reszta do usunięcia.

Następnie pobierz Kaspersky Virus Removal Tool, również pełny skan, usuń co znajdzie.

Po usuwaniu system się może nie uruchomić, w takim przypadku wykonaj instalację nakładkową Windows bez utraty danych.

Po ewentualnej instalacji wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja XP.

Potem pokaż log z Combofix.

Podczas pobierania i skanowania Combofixem należy wyłączyć wszelkie antywirusy i firewalle.

Po skanie Combofix ponownie wyłącz przywracanie systemu włączone przez Combofixa.