Błąd uruchamiania i naprawy systemu


(Xonare) #1

Nie mogę uruchomić szajsu Win 8. Dobrze, że mam 2 niezawodny Win 7, który już działa ładne kilka lat bez problemów.

 

 

 

Logi z: Windows\System32\LogFiles\Srt\SrtTrail

Dziennik diagnostyki i naprawiania narzędzia do naprawy systemu podczas uruchamiania
---------------------------
Liczba prób naprawienia: 1

Szczegóły sesji
---------------------------
Dysk systemowy = \Device\Harddisk0
Katalog Windows = D:\Windows
Uruchomienie programu AutoChk = 0
Liczba głównych przyczyn = 1

Przeprowadzony test: 
---------------------------
Nazwa: Sprawdź aktualizacje
Wynik: Ukończono pomyślnie. Kod błędu = 0x0
Czas operacji = 0 ms

Przeprowadzony test: 
---------------------------
Nazwa: Test dysku systemowego
Wynik: Ukończono pomyślnie. Kod błędu = 0x0
Czas operacji = 0 ms

Przeprowadzony test: 
---------------------------
Nazwa: Diagnoza awarii dysku
Wynik: Ukończono pomyślnie. Kod błędu = 0x0
Czas operacji = 328 ms

Przeprowadzony test: 
---------------------------
Nazwa: Test metadanych dysku
Wynik: Ukończono pomyślnie. Kod błędu = 0x0
Czas operacji = 62 ms

Przeprowadzony test: 
---------------------------
Nazwa: Test docelowego systemu operacyjnego
Wynik: Ukończono pomyślnie. Kod błędu = 0x0
Czas operacji = 203 ms

Przeprowadzony test: 
---------------------------
Nazwa: Sprawdzanie zawartości woluminu
Wynik: Ukończono pomyślnie. Kod błędu = 0x0
Czas operacji = 187 ms

Przeprowadzony test: 
---------------------------
Nazwa: Diagnoza menedżera rozruchu
Wynik: Ukończono pomyślnie. Kod błędu = 0x0
Czas operacji = 0 ms

Przeprowadzony test: 
---------------------------
Nazwa: Diagnoza dziennika rozruchu systemu
Wynik: Ukończono pomyślnie. Kod błędu = 0x0
Czas operacji = 0 ms

Znaleziono główną przyczynę: 
---------------------------
Menedżer rozruchu nie może odnaleźć modułu ładującego system operacyjny.

Akcja naprawy: Naprawa pliku
Wynik: Niepowodzenie. Kod błędu = 0x3
Czas operacji = 1342 ms

Akcja naprawy: Naprawa magazynu danych konfiguracji rozruchu
Wynik: Niepowodzenie. Kod błędu = 0x2
Czas operacji = 0 ms

---------------------------
---------------------------

Da się naprawić czy tylko pozostaje format tego badziewia?

 

 


(jakubgross) #2

Format.