Błąd Usługi Dropbox podczas uruchomienia programu

Witam,

Od trzech dni zauważyłem problem z Dropbox’em, mimo zalogowania się na Dysk Dropbox pojawia się taki monit jak na screenie poniżej

Błąd Usługi Drobox

Nie ma możliwości podpatrzenia na Ustawienia / Opcje Dropbox czy też jakie są pliki na Dysku Dropbox z poziomu programu jedynie tylko poprzez stronę WWW.

Korzystając z Pomocy (Help) Dropbox nie znalazłem nic co by by mogło mi pomóż rozwiązać problem z programem Dropbox.

Do monitu o braku możliwości uruchomienia programu Dropbox jest dołączony plik Error… taki jak

bn.BUILD_KEY: Dropbox
bn.VERSION: 132.4.3800
bn.constants.WINDOWS_SHELL_EXT_VERSION: 49
bn.is_frozen: True
machine_id: 15b31d63-a399-409f-9e24-1ebcd3a85182
pid: 3140
cwd: ‘C:\Program Files\Dropbox\Client’
real_path=‘C:\Program Files\Dropbox\Client’
mode=0o40777 uid=0 gid=0
parent mode=0o40777 uid=0 gid=0
HOME: None
appdata: ‘C:\Users\Artur\AppData\Local\Dropbox\instance1’
real_path=‘C:\Users\Artur\AppData\Local\Dropbox\instance1’
mode=0o40777 uid=0 gid=0
parent mode=0o40777 uid=0 gid=0
dropbox_path: ‘C:\Users\Artur\Dropbox’
real_path=‘C:\Users\Artur\Dropbox’
mode=0o40777 uid=0 gid=0
parent mode=0o40777 uid=0 gid=0
sys_executable: ‘C:\Program Files\Dropbox\Client\Dropbox.exe’
real_path=‘C:\Program Files\Dropbox\Client\Dropbox.exe’
mode=0o100777 uid=0 gid=0
parent mode=0o40777 uid=0 gid=0
trace.file: ‘C:\Program Files\Dropbox\Client\132.4.3800\python-packages.zip\dropbox\client\ui\common\boot_error.pyc’
real_path=‘C:\Program Files\Dropbox\Client\132.4.3800\python-packages.zip\dropbox\client\ui\common\boot_error.pyc’
not found
parent not found
TMP: C:\Users\Artur\AppData\Local\Temp
TEMP: C:\Users\Artur\AppData\Local\Temp
tempdir: ‘C:\Users\Artur\AppData\Local\Temp’
real_path=‘C:\Users\Artur\AppData\Local\Temp’
mode=0o40777 uid=0 gid=0
parent mode=0o40777 uid=0 gid=0
Traceback (most recent call last):
File „dropbox\client\main.pyc”, line 804, in wrapper
File „dropbox\client\main.pyc”, line 6508, in finish_dropbox_boot
File „dropbox\client\message_queue.pyc”, line 307, in _wrapped
File „dropbox\client\main.pyc”, line 6035, in _init_components_for_account
File „dropbox\client\main.pyc”, line 5959, in create_sync_engine
File „dropbox\sync_engine_boundary\factory.pyc”, line 226, in make_sync_engine
File „dropbox\sync_engine\nucleus\classic_client\sync_engine.pyc”, line 280, in init
File „dropbox\sync_engine\nucleus\classic_client\modern_client\modern_client.pyc”, line 221, in init
File „dropbox\sync_engine\nucleus\classic_client\modern_client\base.pyc”, line 152, in init
File „dropbox\sync_engine\nucleus\classic_client\thin_adapter\in_proc.pyc”, line 217, in init
File „dropbox\sync_engine\nucleus\classic_client\thin_adapter\in_proc.pyc”, line 587, in _init_new_engine_locked
File „dropbox\sync_engine\nucleus\thin_client\client.pyc”, line 185, in init
File „desktop\extensions\nucleus\nucleus_python.pyx”, line 76, in nucleus_python.NucleusSyncEngine.cinit
nucleus_python.SyncEngineError: „Initializing engine |>> Initializing filesystem |>> Attempting to create new_files |>> Error making tempdir |>> NtCreateFile syscall: mkdirat_helper |>> Race detected”

Czy jest ktoś z Was w stanie pomóż rozwiązać problem z działaniem Dropbox’a.