Błąd w konfiguracji domyślnej projektu


(system) #1

Witam!

Kiedy probuje utworzyc/zedytowac projekt w vc++ otrzymuje blad:

The following error has occurred during XML parsing:


File: J:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCProjectDefaults\CoreWin_Express.vsprops

Line: 8

Column: 26

Error Message:

Znaleziono nieprawidłowy znak w zawartości tekstowej.


The file 'J:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCProjectDefaults\CoreWin_Express.vsprops' has failed to load.


Failed to load system project defaults file 'J:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCProjectDefaults\CoreWin_Express.vsprops'.

The project cannot load without this file installed.

Please re-install the product.


The following error has occurred during XML parsing:


File: J:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCProjectDefaults\CoreWin_Express.vsprops

Line: 8

Column: 26

Error Message:

Znaleziono nieprawidłowy znak w zawartości tekstowej.


The file 'J:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCProjectDefaults\CoreWin_Express.vsprops' has failed to load.


Failed to load system project defaults file 'J:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\VCProjectDefaults\CoreWin_Express.vsprops'.

The project cannot load without this file installed.

Please re-install the product.

Moj plik CoreWin_Express.vsprops

<?xml version="1.0"?>

	ProjectType="Visual C++" 

	Version="8.00" 

	Name="Core Windows Libraries">

		Name="VCLinkerTool" 

		AdditionalDependencies=”kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib” />

(system) #2

Porównaj cudzysłowy przed "VCLinkerTool oraz przed ”kernel32.lib

Zastąp te przed ”kernel32.lib oraz te po uuid.lib” na takie jak przed "VCLinkerTool