Błąd w pliku -dodawanie php


(Mateusz2813) #1

(adpawl) #2
<?php


$wynik = $_POST['val1'] + $_POST['val2'];


echo "Wynik z dodawania to: $wynik";


?>

(Mateusz2813) #3

(adpawl) #4
<?php

if ($_POST['test']=='tak') {

phpinfo()

exit;

} else echo 'Nie umiesz xD';

?>

(Mateusz2813) #5

i wyskakuje:

Parse error: syntax error, unexpected T_EXIT in E:\Programy\WebServ\httpd\zabawa1.php on line 4

(adpawl) #6

nie zauważyłem że brakuje średnika...

lepiej daj tak:

<?php

if ($_POST['test']=='tak') 

phpinfo();

else echo 'Nie umiesz xD';

?>