Błąd w składni mapy strony


(Lksstudzionka) #1

Witam ponownie.

Mam problem, otóż chcę stworzyć mapę strony xml, aby dodać ją do Google. Napisałem w tym celu stosowny skrypt php, jednak wygenerowana mapa zawiera niedozwolone znaki i Google mi ją odrzuca.

<?php

mysql_connect ("localhost", "x", "x") or die ("błąd!");

mysql_select_db ("x") or die ("błąd!");


$wynik_linki = mysql_query ("SELECT * FROM `keywords`");

while ($wynik_linki && $link = mysql_fetch_assoc ($wynik_linki)) {


    $linki .= "http://adres.com/index.php?go=".$link."monthly";

      }


   $plik = fopen("sitemap.xml","w+");

   fputs($plik,"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>$linki");

   fclose($plik);

?>

Jakich znaków nie może zawierać adres url?


(Kutar 0) #2

Pokaż przykładową wygenerowaną mapę.