Błąd w skrypcie?


(Marcin E Pc) #1

(Czarno to widzę...) #2

A w czym problem? Bo błędu w skrypcie Java nie widzę.

Można jednak poprawić dwie rzeczy:

  1. przenieść skrypt do sekcji head i

  2. przenieść do stylu kontenera: