Bląd w tablicach


(kozunio12) #1

W jaki sposób można przypisać wartość zmiennej string wartość jakiejś zmiennej liczbowej?

var

liczba1:string;

wartość1:real;

begin

wartosc1:=ord(kl1)-48;

liczba1:=wartosc1;

end.

(floyd) #2

zamiana liczby na string str()

Var

 x:Byte;

 s:String;

Begin

  x:=48;

  Str(x,s);

  WriteLn(s);

End.