Błąd w TotalCommander


(Padoda) #1

Jeżeli chcę otworzyć plik Mp3 , lub Avi wyskakuje okno z komunikatem Błąd podczas wykonywania programu. Co może być przyczyną? Inne pliki np. Jpeg otwierają się normalnie


(DanKar) #2

Kodeki zainstalowane? Domyślna aplikacja do otwierania tego typu plików w systemie skonfigurowana?


(Padoda) #3

Kodeki są z SP2 a aplikacja to JetAudio. Wszystko się otwiera poprawnie po za Total Comanderem.


#4

padoda , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif