Błąd w zapytaniu Sql

Pisze ostatnio pewien skrypt co ma dodawać do mysql pewnie informacje ale utknełem na czymś

<?php


// inicjacja

define('IN_PHPBB', true);

$phpbb_root_path = './';

include($phpbb_root_path . 'extension.inc');

include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);

include($phpbb_root_path . '/includes/bbcode.'.$phpEx);

$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);

init_userprefs($userdata);

$gracz_id = $userdata['user_id'];

if( ($gracz_id != 24) ) {

	print "Nie masz uprawnienia do dodania paktów tajnych";

	exit;

}$tajne = 'INSERT INTO `civilization`.`kac_pakty_panstwa` (`dyplo_id`, `gracz_id`, `panstwo`) VALUES ('9947', '24', 


'misk')'; 

?>

I niestety wywala mi błąd

Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /tajnee.php on line 20

I nie mogę zrozumieć co robię źle.

Na pewno przejście do nowej linii jest błędem. Nie znam PHP, ale czy nie wystarczy:

$tajne = "INSERT INTO civilization.kac_pakty_panstwa (dyplo_id, gracz_id, panstwo) VALUES (9947, 24, 'misk')";

?

Przejście do nowej linii nie jest błędem. Problemem są apostrofy. String objęty znakami ’ zawierający znaki ’ wewnątrz nie będzie poprawnie zinterpretowany. Pierwszy ’ zamyka string i daje 9947 parserowi jako kolejny token. A wyrażenie

'some string' 1234

nie ma najmniejszego sensu.