Błąd wczytania map google


(pikaczu) #1

Mam opera 46, jak są mapy od google na różnych stronach, to jest takie coś:

co mam zrobić?


#2

Wybierz opcję badania strony i podaj komunikat błędu. Dowiesz się czy błąd po stronie serwera (na przykład niewłaściwy klucz API), czy po stronie klienta. Stronę zbadasz klikając prawym przyciskiem myszy. Podaj informacje z konsoli.


(krystian3w) #3

Już chyba działa:


(pikaczu) #4

No, teraz działa.