Blad wyjatku

Osattnio gdy wlaczam komputer wyskakuje mi okienko ze wystapil blad wyjatku,a na dodatek przy polaczeniu zinternetem,wyskakuja mi ciagle jakies dziwne strony,i tak od kilku dni,ktos wie moze jak to usunac,pliska,pomozcie,boje sie ze zlapalam jakiegos wirusa,a mam komp zaledwie od tygodnia

Jeśli masz podejrzenie ze masz wirusa to wklej log http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

podaj szczegóły dotyczące tego błędu, zapodaj log z HijackThis i Silent Runners

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:33:01, on 2006-09-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraMD.exe

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

C:\kybrdff_15.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\nwnmff_15.exe

C:\dfndrff_15.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_SICN03.EXE

D:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: DeskbarBHO - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - C:\Program Files\Deskbar\deskbar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: ToolBar888 - {CBCC61FA-0221-4ccc-B409-CEE865CACA3A} - C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [HydraVisionViewport] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraMD.exe

O4 - HKLM…\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ipWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM…\Run: [keyboard] C:\kybrdff_15.exe

O4 - HKLM…\Run: [nxgd09a8] RUNDLL32.EXE w009cd08.dll,n 003d09a50000000a009cd08

O4 - HKLM…\Run: [newname] C:\nwnmff_15.exe

O4 - HKLM…\Run: [defender] C:\dfndrff_15.exe

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV03.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 6600302780

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup … 6601065390

O20 - Winlogon Notify: Run - C:\WINDOWS\system32\aza023hmg.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: SMDEn - C:\WINDOWS\system32\o2840clqefqe0.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\eHh4eHh4eHh4eHg\command.exe (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

ok,i co dalej z tym zrobic