Błąd wysyłania mejla<<<koniecznie zobacz


(Krawczyk096) #1

http://www.restock.xaa.pl/zaproszenia.php

http://www.restock.xaa.pl/informator.php

Po wpisaniu danych i kliknięciu wyślij jest błąd

Jak go naprawić?

Oto kody stron:

http://wklej.org/id/283202/

http://wklej.org/id/283203/

PS. i jak zablokować obrazki,przeciw przesuwaniu jak tło,aby się nie dało zaznaczyć???


(Gutek) #2

Używając przycisku zmien.gif

Pozdrawiam Gutek


(ra-v) #3

Informuje że nagłówki zostały już wysłane i nie mogą zostać wysłane ponownie

Może to pomoże:

header('Location: '.$success_url, true);

(Krawczyk096) #4

Po prostu powiedzcie co nie tak:

http://wklej.org/id/283203/

http://wklej.org/id/283202/


(ra-v) #5

No napisałem że zmień

header('Location: '.$success_url);

na

header('Location: '.$success_url, true);

i zobacz czy jest poprawa.


(Krawczyk096) #6

nadal błąd

kod:http://wklej.org/id/285449/


(Mathew) #7

To może trochę inwencji własnej i pouczyć się podstaw?


(Krawczyk096) #8

tak,zabieram się,ale czy koś odpowie?


(ra-v) #9
<?php

ob_start(); ////////////////// wstaw

  function ValidateEmail($email)

  {

   $pattern = '/^([0-9a-z]([-.\w]*[0-9a-z])*@(([0-9a-z])+([-\w]*[0-9a-z])*\.)+[a-z]{2,6})$/i';

   return preg_match($pattern, $email);

  }


  if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')

  {

   $mailto = 'kiepski096@o2.pl';

   $mailfrom = isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : $mailto;

   $subject = 'Powiadomienie na gg';

   $message = 'Moje dane to:';

   $success_url = './sukces.php';

   $error_url = './error.php';

   $error = '';

   $eol = "\n";

   $max_filesize = isset($_POST['filesize']) ? $_POST['filesize'] * 1024 : 1024000;

   $boundary = md5(uniqid(time()));


   $header = 'From: '.$mailfrom.$eol;

   $header .= 'Reply-To: '.$mailfrom.$eol;

   $header .= 'MIME-Version: 1.0'.$eol;

   $header .= 'Content-Type: multipart/mixed; boundary="'.$boundary.'"'.$eol;

   $header .= 'X-Mailer: PHP v'.phpversion().$eol;

   if (!ValidateEmail($mailfrom))

   {

     $error .= "The specified email address is invalid!\n
";

   }


   if (!empty($error))

   {

     $errorcode = file_get_contents($error_url);

     $replace = "##error##";

     $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode);

     echo $errorcode;

     exit;

   }


   $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "captcha_code");

   $message .= $eol;

   foreach ($_POST as $key => $value)

   {

     if (!in_array(strtolower($key), $internalfields))

     {

      if (!is_array($value))

      {

        $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol;

      }

      else

      {

        $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol;

      }

     }

   }


   $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol;

   $body .= '--'.$boundary.$eol;

   $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1'.$eol;

   $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol;

   $body .= $eol.stripslashes($message).$eol;

   if (!empty($_FILES))

   {

     foreach ($_FILES as $key => $value)

     {

       if ($_FILES[$key]['error'] == 0 && $_FILES[$key]['size'] <= $max_filesize)

       {

        $body .= '--'.$boundary.$eol;

        $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol;

        $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol;

        $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol;

        $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol;

       }

     }

   }

   $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol;

   mail($mailto, $subject, $body, $header);

$test = ob_get_contents(); ////////////////// wstaw

mail('twoj@mail.pl', 'WWW', $test); ////////////////// wstaw twój mail!!

   header('Location: '.$success_url, true);

   exit;

  }

[/code]


i sprawdź czy cos przyjdzie na twojego miala.



Ale jeśli wszystko działa, tylko wyświetla ten błąd to daj

[code] @header('Location: '.$success_url, true);