Błąd z $_GET, ten sam skrypt - różne nazwy


(Simivar) #1

DO USUNIĘCIA


(adpawl) #2

....powinno działać.

Weź daj RewriteBase /

i usuń slash w regułkach sprzed added.php i tablica.php


(Simivar) #3

DO USUNIĘCIA


(adpawl) #4

sprawdź

RewriteEngine On 

RewriteBase /

RewriteRule ^account/?$ account.php [L]

RewriteRule ^awaiting/([0-9]+)/?$ waiting.php?page=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^awaiting/?$ waiting.php [L]

RewriteRule ^page/([0-9]+)/?$ index.php?page=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^wall/([a-zA-Z0-9]+)/([0-9]+)/?$ tablica.php?nick=$1&page=$2 [QSA,L]

RewriteRule ^wall/([a-zA-Z0-9]+)/?$ tablica.php?nick=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^favorite/?$ favorite.php [L]

RewriteRule ^add/?$ upload.php [L]

RewriteRule ^random/?$ rand.php [L]

RewriteRule ^analize_yt/?$ verify.php [L]

RewriteRule ^logout/?$ logout.php [L]

RewriteRule ^register/?$ register.php [L]

RewriteRule ^pa/([a-zA-Z]+)/([a-zA-Z0-9]+)/?$ admin.php?page=$1&mod=$2 [QSA,L]

RewriteRule ^pa/([a-zA-Z]+)/?$ admin.php?page=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^pa/?$ /admin.php [L]

RewriteRule ^pac/([a-z]+)/?$ admin_action.php?action=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^pm/?$ /mods.php [L]

RewriteRule ^pm/([a-z]+)/([0-9]+)/([a-zA-Z0-9]+)?$ mods_action.php?action=$1&id=$2&nick=$3 [QSA,L]

RewriteRule ^pm/([a-z]+)/?$ mods_action.php?action=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^login/?$ login.php [QSA,L]

RewriteRule ^static/([a-zA-Z]+)/?$ footer_page.php?page=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^aktywacja/([a-z0-9]+)/?$ active.php?code=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^favorite/([a-z]+)/([0-9]+),([0-9]+)/?$ favorite.php?mode=$1&id=$2&user=$3 [QSA,L]

RewriteRule ^uploaded/([a-zA-Z0-9]+)/([0-9]+)/?$ added.php?nick=$1&page=$2 [QSA,L]

RewriteRule ^uploaded/([a-zA-Z0-9]+)/?$ added.php?nick=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^img/([0-9]+),([a-zA-Z,.!@#$%^&*()_+]+)/?$ image.php?id=$1&title=$2 [QSA,L]

RewriteRule ^img/([0-9]+)/?$ image.php?id=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^([a-zA-Z]+)/([0-9]+)/?$ index.php?page=$2&serial=$1 [QSA,L]

RewriteRule ^([a-zA-Z]+)/?$ index.php?serial=$1 [QSA,L]

(Simivar) #5

DO USUNIĘCIA


(Copycona) #6

To dziwne, bo sprawdziłem i plik podany przez adpawl działa.

Zrzut ekranowy: http://i.imgur.com/quHxo.png


(Simivar) #7

DO USUNIĘCIA