Błąd z funkcją losowania liczby

Witam

Mam błąd z funkcją losowania liczby

int rand();

int random (int nMin, int nMax)

{ return rand() % (nMax - nMin+1) + nMin; }

Błąd:

[Linker error] C:\Users\Karol\AppData\Local\Temp\ccXidD7c.o:quiz.cpp:(.text+0x268): undefined reference to `rand()' 

   collect2: ld returned 1 exit status

http://www.cplusplus.com/reference/clib … dlib/rand/

c/c++

c++

Heh właśnie przed chwilą sobie ten include ustawiłem.

Teraz trochę zmodyfikowałem kod, jak myślicie jest poprawny?

int rand();

		srand(time(NULL));

		int losowanie;

		losowanie=rand() % 23+4;