Błąd z przeglądarką Chrome


(Nowaczek312) #1

W przeglądarce Chrome coś działa nie poprawnie co chwile strona przeskakuje mi na inne z reklamami. Większość stron nie wczytuje się do końca bądź nie działa poprawnie.

Skan

FRST - http://www.wklej.org/id/2321919/

Addition - http://www.wklej.org/id/2321921/

Shortcut - http://www.wklej.org/id/2321922/ 

 


(rgabrysiak) #2

 

Proszę zapoznać się z tą stroną a następnie skorzystać z przycisku Edytuj  i dokonać korekty tytułu.

W przeciwnym razie temat trafi do Kosza. 


(Acorus) #3

t.txt


(Nowaczek312) #4

Frst http://wklej.org/id/2328769/

Addition http://wklej.org/id/2328771/


(Acorus) #5

w.txt