Blade kolory na zewnętrznym monitorze, na kablu HDMI, KDE Neon

Cześć,

Na Win 11 kolory są piękne, na Neon są beznadziejne, strasznie blade.
Monitor Acer R240Y.
Wyczytałem, że Linux domyślnie nie korzysta z pełnego zakresu RGB.
Robiłem już chyba wszystko, co znalazłem w necie i nic.
Wayland = to samo

Komenda:

xrandr --listmonitors
Monitors: 1
 0: +*HDMI-A-0 1920/527x1080/296+0+0 HDMI-A-0

xrandr --output HDMI-A-0 --set "output_csc" "bypass"
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
 Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
 Minor opcode of failed request: 11 (RRQueryOutputProperty)
 Serial number of failed request: 33
 Current serial number in output stream: 33

Mam Ryzen 5 i Radeon Renoir, nie mam już do tego siły. Czego bym nie spróbował to nie działa.
Jak to naprawić? Nie da się patrzeć na ten ekran i siedzę na Windowsie.

xrandr --verbose
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP connected (normal left inverted right x axis y axis)
    Identifier: 0x53
    Timestamp: 536135
    Subpixel:  unknown
    Clones:  
    CRTCs:   1 0 2 3
    Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
          0.000000 1.000000 0.000000
          0.000000 0.000000 1.000000
          filter: 
    EDID: 
        00ffffffffffff0006af943a00000000
        0a1e0104952616780392659f56599828
        0d505400000001010101010101010101
        0101010101011c2a405261841a303020
        36007ed7100000180000000f00000000
        00000000000000000020000000fe0041
        554f0a202020202020202020000000fe
        004231373352544e30332e30200a0044
    GAMMA_LUT_SIZE: 4096 
        range: (0, -1)
    DEGAMMA_LUT_SIZE: 4096 
        range: (0, -1)
    GAMMA_LUT: 0 
        range: (0, 65535)
    CTM: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
        0 1 
    DEGAMMA_LUT: 0 
        range: (0, 65535)
    TearFree: auto 
        supported: off, on, auto
    HDCP Content Type: HDCP Type0 
        supported: HDCP Type0, HDCP Type1
    Content Protection: Undesired 
        supported: Undesired, Desired, Enabled
    vrr_capable: 0 
        range: (0, 1)
    abm level: 0 
        range: (0, 4)
    max bpc: 16 
        range: (8, 16)
    underscan vborder: 0 
        range: (0, 128)
    underscan hborder: 0 
        range: (0, 128)
    underscan: off 
        supported: off, on, auto
    scaling mode: None 
        supported: None, Full, Center, Full aspect
    link-status: Good 
        supported: Good, Bad
    CONNECTOR_ID: 78 
        supported: 78
    non-desktop: 0 
        range: (0, 1)
 1600x900 (0x56) 107.800MHz -HSync -VSync +preferred
    h: width 1600 start 1648 end 1680 total 1938 skew  0 clock 55.62KHz
    v: height 900 start 903 end 909 total 926      clock 60.07Hz
 1440x900 (0x57) 107.800MHz -HSync -VSync
    h: width 1440 start 1648 end 1680 total 1938 skew  0 clock 55.62KHz
    v: height 900 start 903 end 909 total 926      clock 60.07Hz
 1280x800 (0x58) 107.800MHz -HSync -VSync
    h: width 1280 start 1648 end 1680 total 1938 skew  0 clock 55.62KHz
    v: height 800 start 903 end 909 total 926      clock 60.07Hz
 1280x720 (0x59) 107.800MHz -HSync -VSync
    h: width 1280 start 1648 end 1680 total 1938 skew  0 clock 55.62KHz
    v: height 720 start 903 end 909 total 926      clock 60.07Hz
 1024x768 (0x5a) 107.800MHz -HSync -VSync
    h: width 1024 start 1648 end 1680 total 1938 skew  0 clock 55.62KHz
    v: height 768 start 903 end 909 total 926      clock 60.07Hz
 800x600 (0x5b) 107.800MHz -HSync -VSync
    h: width  800 start 1648 end 1680 total 1938 skew  0 clock 55.62KHz
    v: height 600 start 903 end 909 total 926      clock 60.07Hz
 640x480 (0x5c) 107.800MHz -HSync -VSync
    h: width  640 start 1648 end 1680 total 1938 skew  0 clock 55.62KHz
    v: height 480 start 903 end 909 total 926      clock 60.07Hz
HDMI-A-0 connected primary 1920x1080+0+0 (0x5d) normal (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm
    Identifier: 0x54
    Timestamp: 536135
    Subpixel:  unknown
    Gamma:   0.64:1.0:1.5
    Brightness: 0.78
    Clones:  
    CRTC:    0
    CRTCs:   1 0 2 3
    Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
          0.000000 1.000000 0.000000
          0.000000 0.000000 1.000000
          filter: 
    EDID: 
        00ffffffffffff0004721d0780f81705
        331e010380351e782a0765a756529e27
        0f5054b30c00714f81c0818095008100
        b300010101012a4480a0703827403020
        35000f282100001a023a801871382d40
        582c45000f282100001e000000fd0028
        4c1e5512000a202020202020000000fc
        00416365722052323430590a202001ad
        020327f14b901f051404130312021101
        230907078301000065030c001000681a
        00000101304bec023a801871382d4058
        2c45000f282100001e8c0ad08a20e02d
        10103e96000f2821000018011d007251
        d01e206e2855000f282100001e8c0ad0
        90204031200c4055000f282100001800
        000000000000000000000000000000b1
    GAMMA_LUT_SIZE: 4096 
        range: (0, -1)
    DEGAMMA_LUT_SIZE: 4096 
        range: (0, -1)
    GAMMA_LUT: 0 
        range: (0, 65535)
    CTM: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
        0 1 
    DEGAMMA_LUT: 0 
        range: (0, 65535)
    TearFree: auto 
        supported: off, on, auto
    HDCP Content Type: HDCP Type0 
        supported: HDCP Type0, HDCP Type1
    Content Protection: Undesired 
        supported: Undesired, Desired, Enabled
    vrr_capable: 0 
        range: (0, 1)
    max bpc: 16 
        range: (8, 16)
    underscan vborder: 0 
        range: (0, 128)
    underscan hborder: 0 
        range: (0, 128)
    underscan: off 
        supported: off, on, auto
    scaling mode: None 
        supported: None, Full, Center, Full aspect
    link-status: Good 
        supported: Good, Bad
    CONNECTOR_ID: 85 
        supported: 85
    non-desktop: 0 
        range: (0, 1)
 1920x1080 (0x5d) 174.500MHz +HSync -VSync *current +preferred
    h: width 1920 start 1968 end 2000 total 2080 skew  0 clock 83.89KHz
    v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1119      clock 74.97Hz
 1920x1080 (0x5e) 148.500MHz +HSync +VSync
    h: width 1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew  0 clock 67.50KHz
    v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125      clock 60.00Hz
 1920x1080 (0x5f) 148.500MHz +HSync +VSync
    h: width 1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew  0 clock 56.25KHz
    v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125      clock 50.00Hz
 1920x1080 (0x60) 148.352MHz +HSync +VSync
    h: width 1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew  0 clock 67.43KHz
    v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125      clock 59.94Hz
 1680x1050 (0x61) 119.000MHz +HSync -VSync
    h: width 1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew  0 clock 64.67KHz
    v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080      clock 59.88Hz
 1280x1024 (0x62) 108.000MHz +HSync +VSync
    h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew  0 clock 63.98KHz
    v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066      clock 60.02Hz
 1440x900 (0x63) 88.750MHz +HSync -VSync
    h: width 1440 start 1488 end 1520 total 1600 skew  0 clock 55.47KHz
    v: height 900 start 903 end 909 total 926      clock 59.90Hz
 1280x800 (0x64) 71.000MHz +HSync -VSync
    h: width 1280 start 1328 end 1360 total 1440 skew  0 clock 49.31KHz
    v: height 800 start 803 end 809 total 823      clock 59.91Hz
 1152x864 (0x65) 108.000MHz +HSync +VSync
    h: width 1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew  0 clock 67.50KHz
    v: height 864 start 865 end 868 total 900      clock 75.00Hz
 1280x720 (0x66) 74.250MHz +HSync +VSync
    h: width 1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew  0 clock 45.00KHz
    v: height 720 start 725 end 730 total 750      clock 60.00Hz
 1280x720 (0x67) 74.250MHz +HSync +VSync
    h: width 1280 start 1720 end 1760 total 1980 skew  0 clock 37.50KHz
    v: height 720 start 725 end 730 total 750      clock 50.00Hz
 1280x720 (0x68) 74.176MHz +HSync +VSync
    h: width 1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew  0 clock 44.96KHz
    v: height 720 start 725 end 730 total 750      clock 59.94Hz
 1024x768 (0x69) 75.000MHz -HSync -VSync
    h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew  0 clock 56.48KHz
    v: height 768 start 771 end 777 total 806      clock 70.07Hz
 1024x768 (0x6a) 65.000MHz -HSync -VSync
    h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew  0 clock 48.36KHz
    v: height 768 start 771 end 777 total 806      clock 60.00Hz
 800x600 (0x6b) 40.000MHz +HSync +VSync
    h: width  800 start 840 end 968 total 1056 skew  0 clock 37.88KHz
    v: height 600 start 601 end 605 total 628      clock 60.32Hz
 800x600 (0x6c) 36.000MHz +HSync +VSync
    h: width  800 start 824 end 896 total 1024 skew  0 clock 35.16KHz
    v: height 600 start 601 end 603 total 625      clock 56.25Hz
 720x576 (0x6d) 27.000MHz -HSync -VSync
    h: width  720 start 732 end 796 total 864 skew  0 clock 31.25KHz
    v: height 576 start 581 end 586 total 625      clock 50.00Hz
 720x480 (0x6e) 27.027MHz -HSync -VSync
    h: width  720 start 736 end 798 total 858 skew  0 clock 31.50KHz
    v: height 480 start 489 end 495 total 525      clock 60.00Hz
 720x480 (0x6f) 27.000MHz -HSync -VSync
    h: width  720 start 736 end 798 total 858 skew  0 clock 31.47KHz
    v: height 480 start 489 end 495 total 525      clock 59.94Hz
 640x480 (0x70) 30.240MHz -HSync -VSync
    h: width  640 start 704 end 768 total 864 skew  0 clock 35.00KHz
    v: height 480 start 483 end 486 total 525      clock 66.67Hz
 640x480 (0x71) 25.200MHz -HSync -VSync
    h: width  640 start 656 end 752 total 800 skew  0 clock 31.50KHz
    v: height 480 start 490 end 492 total 525      clock 60.00Hz
 640x480 (0x72) 25.175MHz -HSync -VSync
    h: width  640 start 656 end 752 total 800 skew  0 clock 31.47KHz
    v: height 480 start 490 end 492 total 525      clock 59.94Hz
 720x400 (0x73) 28.320MHz -HSync +VSync
    h: width  720 start 738 end 846 total 900 skew  0 clock 31.47KHz
    v: height 400 start 412 end 414 total 449      clock 70.08Hz

Jest na to jakaś rada?

Pozdrawiam

Zainstaluj argyll, do tego dispcalGUI, powinno być w repozytorium. Może uda ci się tym narzędziem rozwiązać problem z kolorystyką.

Ciekawe bo mam to samo. Na Windowsie nie testowałem, bo go wyrzuciłem z dysku. Myślałem, że to wina monitora. W ustawieniach systemowych, powinna być możliwość ustawienia zakresu RGB. Sam nie przedstawiałem tej opcji, ale może warto spróbować?

@nintyfan

Niestety to wina Linuksa, tu znalazłem wyjaśnienie:
https://www.download.net.pl/linux-i-blade-kolory-na-monitorze-hdmi-jak-to-naprawic/n/16417/

Bawiłem się RGB w ustawieniach Plasmy, było trochę lepiej, ale to nie to samo, co jest na Win. Pod windą kolory są tak ładne, że teraz chce mi się patrzeć na ten ekran cały czas.

@wasabi1084
Dzięki za podpowiedź, ale widzę, że Argyll to tylko wiersz poleceń, tu sobie nie dam rady. Próbowałem zainstalować dispcalGUI, ale paczka .deb się nie pobiera z ich strony, nie wiem, o co chodzi. Będę próbować dalej.
Sprawdziłem Fedorę 35 KDE Live i jest u nich opcja ‘Correct Color’ w ustawieniach, zdaje się, że to jest ich autorskie narzędzie, ale nie działało w Live. chyba spróbuję zainstalować na dysku i pobawię się, może ich narzędzie to załatwi.

Zobaczę w poniedziałek w pracy na jakimś Linuksie to ci napiszę. Na szybko znalazłem link.

To, co znalazłem w Fedorze, to żadne autorskie narzędzie, mam to teraz w ustawieniach Plazmy po instalacji ‘colord-kde’. Sorry za takie plątanie w temacie, ale nie jestem specem i powoli dokopuję się do sedna. Problem taki, że nie wiem, jak załadować profile, bo jest komunikat, że muszę doinstalować zarządzanie kolorami Gnome:

Poprawki koloru

Zainstalowałem ‘gnome-color-manager’, ale nie dalej nie mogę używać profili.

To dlatego, że GNOME zrobiło „kuku” i wywaliło gcm-calibrate i parę innych komponentów ze swojego kodu od wersji 3.35.90:

W sumie to poszło „w kosmos” ok 20 000 linii kodu. :slight_smile:
Tak się właśnie to kończy jak jedne DE używa komponentów z innego DE.

Do kalibracji można użyć póki co displaycal, ale to też nie jest rozwiązanie trwałe, bo są zależności od pythona v2.

Gotowe profile ładuje się w prosty sposób:
Wybierasz urządzenie [monitor/tv] > klikasz Dodaj profil > Dostępne profile > wybierasz z listy
Potem ptaszkiem zaznacza się żądany profil. I po jego zaznaczeniu można wybrać, aby był zastosowany systemowo.

Profile ICM / ICC są kompatybilne, więc możesz z lokalizacji:
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\color
Skopiować sobie profile ICM z Windows i zaimportować z pliku w ustawieniach KDE > Poprawki koloru.

Działa, bo sam sprawdzałem :wink:

Jeszcze jedno, jak używasz np. karty Nvidia to w ograniczony sposób można zarządzać profilami z poziomu panelu Nvidii pod Linuxem.

@Domker

Dzięki za podpowiedź, sporo mi to rozjaśniło.
Zdaje się, że jest teraz lepiej, ale jeszcze muszę sporo się naklikać, żeby znaleźć dobre ustawienie.
Teraz mieni mi się w oczach, przeskakuję z Win na Linuxa i już plącze mi się od tego. Jeszcze zaimportuję windowsowy profil, teoretycznie to powinno rozwiązać sprawę. Dam znać, co wyszło z dalszych prób.

Widzę, że nie dam sobie rady z tym, nawet Win profil nie naprawia kolorów, nie wiem, czy ten temat jest do ruszenia.

EDIT

To wszystko nic nie daje. Da się te kolory naprawić w Linuksie, czy zostaje mi Windows?

A to ciekawy temat. Mam podobny problem na jednym z monitorów (na Windows jest ok, ten sam komputer z tym samym Linuksem na innych monitorach też ok). Po HDMI obraz jest nie tylko wyblakły, ale ekstremalnie kontrastowy.

Nie udało mi się rozwiązać tej zagadki, ale… pomógł konwerter HDMI do DVI (akurat audio nie było mi potrzebne).

Być może to ten sam problem co Twój.

@Berion

Na pewno to ten sam problem. Używałem wcześniej VGA z adapterem do HDMI i było dobrze, ale nie tak dobrze jak teraz pod Win na HDMI. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to kupić kabel Display Port i adapter do HDMI, żeby podłączyć do laptopa (DP jest w monitorze), może to by coś zmieniło, kombinuję już jak mogę.

Daj znać jakby co. ^^ Rozwiązanie tego problemu nadal mnie interesuje.

Spoko, dam znać jeśli to załatwię.

Niestety, kupiłem kabel USB-C → DP i monitor nie ma sygnału ani pod Win11 ani Linuksem. Kolory są nie do naprawienia pod Linuksem. Mam chęć go skasować po 8 latach używania i pewnie tak zrobię. Pierwszy raz Linuks zaliczył wpadkę i nie nadaje się do użycia. Nie mam już sił, pieniędzy i czasu na to. Widząc ile osób męczy się z tym problemem i to latami znaczy, że nie ma co walczyć z tym.
Dzięki wszystkim, którzy próbowali pomóc.