Błagam o szybką pomoc-komputer zablokowany przez wirusa!

(Maaaaciek23) #1

Bardzo Was proszę o pomoc!! Zainstalował mi się wirus - IE AntiVirus.

Nic nie mogę zrobić na komputerze-cały czas otiwera mi się internet i próbuje mnie zmusić do zakupu tego antywirusowego oprogramowania.Nie moge otwierac folderow ani stron w necie.już sie załamałem.nic go nei wykrywa oprocz jakiegoś spyHuntera ale i on skasuje te wszystkie rzeczy jakie wykrył jeśli wykupię to oprogramowanie…już nie ma siły-złapałem to /cenzura/ wczoraj i koniec… mam viste (jeśli to ważne) bardzo Was proszę o pomoc i kontakt na gadu gadu bo nie mogę otiwerac stron w necie…prosze-to moj numer 8122815 pisze co mam zrobić !!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:50:08, on 2008-06-15

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16681)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\WLANExt.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

C:\Program Files\Sigmatel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\system32\aestsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile4\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterRuntime.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Windows\system32\STacSV.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\PROGRA~1\Symbian\Shared\SYMBIA~1\SYMBIA~1.EXE

C:\PROGRA~1\Symbian\Shared\SYMBIA~1\SCBAL.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe

C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SHService.exe

C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.co.uk/ig/dell?hl=enc … bd=4080413

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer provided by Dell

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll

O2 - BHO: BhoApp Class - {5F920865-38C9-40DA-8FCF-D9DC83F84EC5} - C:\Windows\system32\tasdgan.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe

O4 - HKLM…\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM…\Run: [sigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iAAnotif] “C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Google Desktop Search] “C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey

O4 - HKLM…\Run: [dscactivate] “C:\Program Files\Dell Support Center\gs_agent\custom\dsca.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PCMService] “C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NBKeyScan] “C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe”

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [PC Suite for Smartphones] “C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile4\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKLM…\Run: [DellSupportCenter] “C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe” /P DellSupportCenter

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] “C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [spyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SHStartup.exe

O4 - HKCU…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU…\Run: [mRouterConfig] “C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU…\Run: [DellSupportCenter] “C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe” /P DellSupportCenter

O4 - HKCU…\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU…\Run: [antispy] C:\Program Files\IEAntiVirus\ANTIVIRUS.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘LOCAL SERVICE’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘LOCAL SERVICE’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘NETWORK SERVICE’)

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe

O8 - Extra context menu item: Export to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0276561213543978) (0276561213543978mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\Windows\TEMP\027656~1.EXE

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SpyHunter3 Service - Enigma Software Group, Inc. - C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SHService.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

End of file - 13645 bytes

(slawektor) #2

miałem kiedyś taką samą sytuację pomógł Spybot Search & Destroy 1.5.2.20 http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … y+1.5.2.20 ściągne i Ci wyślę przez gg jak nie pomoże to trzeba będzie pokombinować aten SpyHunter Odinstaluj wyczytałem że to program wątpliwej reputacji. Długo był na czarnej liście i do dziś nie jest godny polecenia. A jeśli już odinstalowany, wywal ten folder w Programie Files\ - Enigma Software Group, Na wszelki wypadek wyzeruj kopię Przywracania systemu poprzez chwilowe jego wyłączenie. Po chwili możesz włączyć ponownie

(Maaaaciek23) #3

Pomogło tak jak poradził kolega! Wszystko już śmiga i ni ma żadnego problemu! !!

Duuuuuże piwo za szybką pomoc =D

(Gutek) #4

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

O2 - BHO: BhoApp Class - {5F920865-38C9-40DA-8FCF-D9DC83F84EC5} - C:\Windows\system32\tasdgan.dll

O4 - HKCU\..\Run: [antispy] C:\Program Files\IEAntiVirus\ANTIVIRUS.exe

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix