Błagam , prosze sprawdzic loga

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 08:57:09, on 2005-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

F:\Downloads\hijackthis199.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - e:\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [DialerKiller] F:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe -h

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [AWMON] “F:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - F:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - F:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 7259067467

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{9B09A6E2-1B79-4B46-B42E-E5722559FE9C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

Procesy systemowe zjadaja mi 225 mb ramu. Posiadam 512 . Czy mozna te procesy jakos zanizyc (zwiekszyc wydajnosc ramu ).Nie ryzykujac wylaczania waznych programow.Jesli cos zle zrobilem (napisalem)to z gorky przepraszam.Jestem w tych sprawach nioobkiem.

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

tak pozbedziesz sie messengera :slight_smile:

Loga masz czystego.

Powylączaj zbądne programy na starcie ( w msconfig} oraz zbądne usługi.

http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_77576.html

Widzę że korzystasz z aplikacji dostępowej do neostrady dostarczanej przez TPsa Wanadoo. Niestety owa aplikacja przysparza więcej kłopotów jak korzyści. Proponuję całkowitą deinstalacje powyższej i konfiguracje połączenia DialUp oraz zainstalowanie Autoconect.

Dziekuje jeszcze raz , pousowalem zbedne uslugi, odinstalowalem wanado

i message, zainstalowalem Autoconnect , dzieki czemu szybciej pracuje mi

komputer i (tak na oko) 3 x szybciej lacze sie z netem za pomoca

Autoconnecta :lol:

Zamykam