Blaster Sasser moze cos innego?

A wiec tak: skanowalem tyyyloma programami na sassera i blastera, pzoa tym mam poinstalowane latki na nie…a pomimo to wyskakuje mi smieszne okienko" System Windows musi być uruchomiony ponownie, ponieważ usługa Zdalne wywoływanie procedur(RPC) została nieoczekiwanie przerwana(typowe dla blastera):/…help:D

Aha, jeszcze jedno, nie wyskakuje mi to okienko samo, tylko jak widze ze muli proces Svhost.exe to daje zakoncz proces i wtedy to wyskakuje:D:D…muli- 99%procka zżera:]

Daj loga z hijacka i przeskanuj tym: http://dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=846&t=73

prosta rada: HiJack This i koledzy obadają loga… :slight_smile:

Witam,

to akurat normalne. Zamykanie tego procesu tak się właśnie odbywa.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 13:26:39, on 2005-02-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

C:\PROGRA~1\Toolbar\TBPS.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\webHancer\Programs\whAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\PROGRA~1\Toolbar\PIB.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Piotrek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll

O2 - BHO: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Search Toolbar - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [TmqL1] C:\WINDOWS\enqopp.exe

O4 - HKLM…\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

O4 - HKLM…\Run: [webHancer Survey Companion] “C:\Program Files\webHancer\Programs\whSurvey.exe”

O4 - HKLM…\Run: [eDonkey2000] “C:\Program Files\eDonkey2000\edonkey2000.exe” -t

O4 - HKLM…\Run: [TBPS] C:\PROGRA~1\Toolbar\TBPS.exe

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM…\Run: [webHancer Agent] “C:\Program Files\webHancer\Programs\whAgent.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{54104AD8-9848-48E4-A786-11ECEEDB20FD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{54104AD8-9848-48E4-A786-11ECEEDB20FD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{54104AD8-9848-48E4-A786-11ECEEDB20FD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: tpro - {FF76A5DA-6158-4439-99FF-EDC1B3FE100C} - C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

omg brudno tu:p

wylacz przywracanie systemu i przejdz w tryb awaryjny i usuwasz za pomoca hijacka te wpisy:

C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

C:\PROGRA~1\Toolbar\TBPS.exe

C:\Program Files\webHancer\Programs\whAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe

pozniej bedziesz je musial jeszcze usunac recznie z systemu.Dalej za pomoca hijacka wywalasz:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50193

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll

O2 - BHO: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll

O3 - Toolbar: &Search Toolbar - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

O4 - HKLM…\Run: [webHancer Survey Companion] “C:\Program Files\webHancer\Programs\whSurvey.exe”

O4 - HKLM…\Run: [TBPS] C:\PROGRA~1\Toolbar\TBPS.exe

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll

Nastepnie naprawiasz-

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

tym naprawiasz:-http://www.cexx.org/lspfix.htm

instalujesz sp2 i robisz scan tymi programami :http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

i dajesz jeszcze raz log

przeskanuj dysk :

Ad-Aware :

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=55

i SpyBotem S&D :

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=188&t=55

usuń syf i daj ponownie loga