Błędna lokalizacja napędu DVD


(Zebulak) #1

Nie mogę wypalić za pomocą Brasero obrazu distro. Informowany jestem o błędzie i czysta płyta jest wysuwana, montowanie płyty w tej lokalizacji już jest. Co mam zrobić? Pomocy!

picolo@xxx ~ $ cd /media

picolo@xxx /media $ ls -l

total 4

drwxr-x---+ 2 root root 4096 lis 1 11:08 picolo

picolo@xxx /media $ cat /media/picolo

cat: /media/picolo: Is a directory

picolo@xxx /media $ cd /media/picolo

picolo@xxx /media/picolo $ ls -l

total 0

picolo@xxx /media/picolo $ umount /media/picolo

umount: /media/picolo is not mounted (according to mtab)

picolo@xxx /media/picolo $


(marcin82) #2

Jaka to płyta - jednokrotnego czy wielokrotnego nagrywania? Nagrywanie zaczyna się czy w ogóle nic nie rusza?


(Zebulak) #3

Płyta jest jednoktotnego nagrania, odrazu przerywa nagrywanie


(marcin82) #4

Podaj wynik polecenia:

wodim -scanbus

dvd+rw-mediainfo /dev/sr0

(roobal) #5

Brasero często bywało zawodne, więc może posiada prostu błąd. Sprawdzałeś pod tym kątem na bug trackerze? Zdarzało mi się, że Brasero nagrywał płytę i albo przerywał sobie kiedy mu się podobało, albo nagrał, widać że płyta została zmodyfikowana, ale nie można jej odczytać. Sprawdź czy na jakimś porządnym programie, np. K3b również masz takie cyrki, bo moim zdaniem Brasero jest niedopracowany i raczej tak pozostanie.


(marcin82) #6

Można jeszcze Xfburn polecić.


(Zebulak) #7
picolo@xxx ~ $ wodim -scanbus

scsibus3:

	3,0,0	300) 'MATSHITA' 'DVD-RAM UJ-850S ' '1.10' Removable CD-ROM

	3,1,0	301) *

	3,2,0	302) *

	3,3,0	303) *

	3,4,0	304) *

	3,5,0	305) *

	3,6,0	306) *

	3,7,0	307) *

picolo@xxx ~ $ 

picolo@xxx ~ $ dvd+rw-mediainfo /dev/sr0

INQUIRY: [MATSHITA][DVD-RAM UJ-850S][1.10]

GET [CURRENT] CONFIGURATION:

 Mounted Media: 1Bh, DVD+R

 Media ID: MCC/003

 Current Write Speed: 8.0x1385=11080KB/s

 Write Speed #0: 8.0x1385=11080KB/s

 Write Speed #1: 6.0x1385=8310KB/s

 Write Speed #2: 4.0x1385=5540KB/s

 Write Speed #3: 2.4x1385=3324KB/s

 Speed Descriptor#0: 01/2295103 R@8.0x1385=11080KB/s W@8.0x1385=11080KB/s

 Speed Descriptor#1: 01/2295103 R@6.0x1385=8310KB/s W@6.0x1385=8310KB/s

 Speed Descriptor#2: 01/2295103 R@4.0x1385=5540KB/s W@4.0x1385=5540KB/s

 Speed Descriptor#3: 01/2295103 R@2.4x1385=3324KB/s W@2.4x1385=3324KB/s

READ DVD STRUCTURE[#0h]:

 Media Book Type: 00h, DVD-ROM book [revision 0]

 Legacy lead-out at: 2295104*2KB=4700372992

READ DISC INFORMATION:

 Disc status: blank

 Number of Sessions: 1

 State of Last Session: empty

 "Next" Track: 1

 Number of Tracks: 1

READ TRACK INFORMATION[#1]:

 Track State: blank

 Track Start Address: 0*2KB

 Next Writable Address: 0*2KB

 Free Blocks: 2295104*2KB

 Track Size: 2295104*2KB

 ROM Compatibility LBA: 265696

READ CAPACITY: 0*2048=0

picolo@xxx ~ $

-- Dodane 04.11.2013 (Pn) 19:03 --

Próbowałem wypalić obraz za pomocą K3b, niestety też jest problem, nie nagrywa, wyrzuca płytę

Devices


MATSHITA DVD-RAM UJ-850S 1.10 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [sAO, TAO, Restricted Overwrite] [%7]

System


K3b Version: 2.0.2

KDE Version: 4.9.5

QT Version: 4.8.3

Kernel: 3.5.0-17-generic

Used versions


cdrecord: 1.1.11

cdrecord


/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.

scsidev: '/dev/sr0'

devname: '/dev/sr0'

scsibus: -2 target: -2 lun: -2

Linux sg driver version: 3.5.27

Wodim version: 1.1.11

SCSI buffer size: 64512

Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device

communication breaks or freezes immediately after that.

TOC Type: 1 = CD-ROM

Driveropts: 'burnfree'

Device type : Removable CD-ROM

Version : 5

Response Format: 2

Capabilities :

Vendor_info : 'MATSHITA'

Identification : 'DVD-RAM UJ-850S '

Revision : '1.10'

Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.

Current: 0x001B (DVD+R)

Profile: 0x0012 (DVD-RAM)

Profile: 0x002B (DVD+R/DL)

Profile: 0x001B (DVD+R) (current)

Profile: 0x001A (DVD+RW)

Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)

Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)

Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)

Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)

Profile: 0x0010 (DVD-ROM)

Profile: 0x000A (CD-RW)

Profile: 0x0009 (CD-R)

Profile: 0x0008 (CD-ROM)

Profile: 0x0002 (Removable disk)

Using generic SCSI-3/mmc DVD-R(W) driver (mmc_mdvd).

Driver flags : SWABAUDIO BURNFREE

Supported modes: PACKET SAO

Drive buf size : 1572864 = 1536 KB

FIFO size : 12582912 = 12288 KB

Speed set to 11080 KB/s

Track 01: data 891 MB

Total size: 1023 MB (101:23.80) = 456285 sectors

Lout start: 1023 MB (101:25/60) = 456285 sectors

Current Secsize: 2048

HINT: use dvd+rw-mediainfo from dvd+rw-tools for information extraction.

Blocks total: 2295104 Blocks current: 2295104 Blocks remaining: 1838819

Starting to write CD/DVD at speed 8.0 in real SAO mode for single session.

Last chance to quit, starting real write in 2 seconds.

1 seconds.

0 seconds. Operation starts.

Waiting for reader process to fill input buffer ... Errno: 5 (Input/output error), reserve track scsi sendcmd: no error

CDB: 53 00 00 00 00 00 06 F6 5D 00

status: 0x2 (CHECK CONDITION)

Sense Bytes: 70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 19 25 73 03 00 00

Sense Key: 0x3 Medium Error, Segment 0

Sense Code: 0x73 Qual 0x03 (power calibration area error) Fru 0x0

Sense flags: Blk 0 (not valid)

cmd finished after 11.223s timeout 200s

/usr/bin/wodim: Cannot open new session.

input buffer ready.

Writing time: 11.251s

/usr/bin/wodim: fifo had 192 puts and 0 gets.

/usr/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.

cdrecord command:


/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=8 -sao driveropts=burnfree -data -tsize=456285s -

Czy zatem można powiedzieć, że system Mint14 jest zepsuty?