Błędny wynik polecenia XCOPY

Polecenie:

xcopy C:\docume~1\user\katalog D:\Dokumenty\backup\katalog /E/Y>>V:\log.txt

w logu daje wynik:

Czy D:\Dokumenty\backup\katalog okrela nazw© pliku,

czy katalogu w katalogu docelowym

(F = plik, D = katalog)?

Dlaczego? W folderze katalog są podkatalogi oraz pliki.

Win XP prof. SP3

A może daj na końcu każdej ścieżki ‘’

xcopy C:\docume~1\user\katalog\ D:\Dokumenty\backup\katalog\ /E/Y>>V:\log.txt

Dzięki Marcin511. Pomogło.