Błędy podczas instalacji z archiwów .tar.bz2


(Laszjwrz) #1

Witam. Ma problem z instalacją Firefoxa na Fedorze 10. Po rozpakowaniu archiwum firefox-3.0.8.tar.bz2 przez komendę:

tar -xvjf firefox-3.0.8.tar.bz2

otrzymuje folder firefox. Następnie po komendzie:

./firefox

otrzymuje błąd:

./run-mozilla.sh: ./firefox-bin: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpeter: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Podobna sytuacja, nie wiem czy nie bardziej skomplikowana sprawa dotyczy sterowników Realtek HD Audio. Po wpisaniu komendy _ ./install _ z lokalizacji wypakowanych z archiwum .tar.bz2 plików otrzymuje następujący zwrot:

.....Decompress Driver source v1.0.19-5.11

.....Decompress ALSA Library source v1.0.19

.....Decompress ALSA Utility v1.0.19

Remove old sound driver

Compile Driver........

checking for gcc... no

checking for cc... no

checking for cl.exe... no

configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH

See `config.log' for more details.

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

make dep

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

make[1]: Wejście do katalogu `/home/Laszlo/Pobrane/realtek-linux-audiopack-5.11/alsa-driver-1.0.19-5.11'

make[2]: Wejście do katalogu `/home/Laszlo/Pobrane/realtek-linux-audiopack-5.11/alsa-driver-1.0.19-5.11/acore'

Makefile:5: /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/toplevel.config: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Makefile:6: /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/Makefile.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Makefile:16: /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/core/Makefile: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Makefile:28: /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/Rules.make: Nie ma takiego pliku ani katalogu

make[2]: *** Brak reguł do wykonania obiektu `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/Rules.make'. Stop.

make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/Laszlo/Pobrane/realtek-linux-audiopack-5.11/alsa-driver-1.0.19-5.11/acore'

make[1]: *** [dep] BĹ‚Ä…d 1

make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/Laszlo/Pobrane/realtek-linux-audiopack-5.11/alsa-driver-1.0.19-5.11'

make: *** [include/sndversions.h] BĹ‚Ä…d 2

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find: `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/': Nie ma takiego pliku ani katalogu

if [-L /usr/include/sound]; then \

		rm -f /usr/include/sound; \

		ln -sf /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/include/sound /usr/include/sound; \

	else \

		rm -rf /usr/include/sound; \

		install -d -m 755 -g root -o root /usr/include/sound; \

		for f in include/sound/*.h; do \

			install -m 644 -g root -o root $f /usr/include/sound; \

		done \

	fi

find /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/kernel/sound -name 'snd*.*o' | xargs rm -f

find: `/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/kernel/sound': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/kernel/sound -name 'snd*.*o.gz' | xargs rm -f

find: `/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/kernel/sound': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/kernel/sound -name 'ac97_bus.*o' | xargs rm -f

find: `/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/kernel/sound': Nie ma takiego pliku ani katalogu

find /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/kernel/sound -name 'ac97_bus.*o.gz' | xargs rm -f

find: `/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/kernel/sound': Nie ma takiego pliku ani katalogu

make[1]: Wejście do katalogu `/home/Laszlo/Pobrane/realtek-linux-audiopack-5.11/alsa-driver-1.0.19-5.11/acore'

Makefile:5: /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/toplevel.config: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Makefile:6: /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/Makefile.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Makefile:16: /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/alsa-kernel/core/Makefile: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Makefile:28: /root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/Rules.make: Nie ma takiego pliku ani katalogu

make[1]: *** Brak reguł do wykonania obiektu `/root/realtek-linux-audiopack-5.10/alsa-driver-1.0.19-5.10/Rules.make'. Stop.

make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/Laszlo/Pobrane/realtek-linux-audiopack-5.11/alsa-driver-1.0.19-5.11/acore'

make: *** [install-modules] BĹ‚Ä…d 1

Creating mixer?...done.

Creating sequencer...done.

Creating midi0?...done.

Creating dsp?...done.

Creating audio?...done.

Creating sndstat...done.

Creating music...done.

Creating dmmidi?...done.

Creating dmfm?...done.

Creating amixer?...done.

Creating adsp?...done.

Creating amidi?...done.

Creating admmidi?...done.

rm: nie można usunąć `/dev/snd': Jest katalogiem

Creating snd/control?...done.

Creating snd/seq...done.

Creating snd/timer...done.

Creating snd/hw??...done.

Creating snd/midi??...done.

Creating snd/pcm??p...done.

Creating snd/pcm??c...done.

Creating aload?...done.

Creating aloadSEQ...done.

Remove old alsa library

Compile ALSA Library.....

checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu

checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu

checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c

checking whether build environment is sane... yes

checking for gawk... gawk

checking whether make sets $(MAKE)... yes

checking for gcc... no

checking for cc... no

checking for cl.exe... no

configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH

See `config.log' for more details.

make: *** Nie podano obiektĂłw i nie znaleziono makefile. Stop.

make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `install'. Stop.

Compile ALSA Utility......

checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c

checking whether build environment is sane... yes

checking for gawk... gawk

checking whether make sets $(MAKE)... yes

checking whether NLS is requested... yes

checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt

checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt

checking for xgettext... /usr/bin/xgettext

checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge

checking for style of include used by make... GNU

checking for gcc... no

checking for cc... no

checking for cl.exe... no

configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH

See `config.log' for more details.

make: *** Nie podano obiektĂłw i nie znaleziono makefile. Stop.

make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `install'. Stop.

cp: nie można wykonać stat na `/usr/lib/libasound.*': Nie ma takiego pliku ani katalogu

cp: nie można wykonać stat na `/usr/lib/pkgconfig/alsa.pc': Nie ma takiego pliku ani katalogu

Remove Folder.....

./install: line 101: alsaconf: command not found

Serdecznie proszę o pomoc.


(Soren) #2

Czego nie rozumiesz?? :o

:idea:

Nie masz tam pliku "firefox" więc logiczne że nie może wykonać polecenia

./firefox

Masz zato plik "firefox-bin".

A teraz dedukcja...

A co do dźwięku to sam mam kartę w lapku Intel HDA...

Napewno nie wystarczy doinstalować np. alsy i pobawić się alsaconfig/alsamixer?


(Laszjwrz) #3

Co do realteka... Zapomniałem dodać, że mam pierwszy raz kontakt z linuxem - nie wiem o czym mówisz :lol:

Po komendzie _ firefox-bin _ otrzymuje:

bash: ./firefox-bin: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpeter: Nie ma takiego pliku ani katalogu

(roobal) #4

Brakuje Ci tej biblioteki:

/lib/ld-linux.so.2

Co do dźwiękówki, próbowałeś uruchomić:

alsaconf

oczywiście jako root.

To używaj sobie Windowsa nikt Ci nie broni i nikt Ci nie każe używać Linuksa, więc nie troluj trollu.

Jak już poruszyliśmy temat to napiszę Ci tylko tylę, że na moim i wielu kompach pod uruchomieniu Linuksa mam dźwięk bez instalowania dodatkowych sterów, gdyż Linux zawiera wbudowane odpowiednie sterowniki do mojej i wielu kart, natomiast na win98 to potrafiłem 4h spędzić nad instalacją tej samej karty, ten win98 był tak inteligentny, że nie potrafił użyć sterownika który mu podawałem z oryginalnej płyty od producenta, dopiero za setnym razem załapał że ten sterownik jest prawidłowy, na wielu kompach kumpli nawet XP miał problem przyswojeniem sobie sterownika do niektórych kart z płyty od producenta, natomiast Linux odpalony na wielu z tych kompów z biegu obsługiwał kartę, więc mi tu nie gadaj głupot !!

Pozdrawiam!


(Laszjwrz) #5

Czy to Glibc-2.9-3? Jeśli nie, to gdzie znajdę pliki do pobrania dla Fedory 10?


(que_pasa) #6

W repozytorium. W ogóle to nie wiem po co kombinujesz zamiast to po prostu zainstalować to z oficjalnego repo.

Żebyś nie mówił że nie ma w repo to masz link bezpośredni z jednego z mirrorów:

http://ftp.df.lth.se/pub/fedora/linux/u ... 0.i386.rpm

http://ftp.df.lth.se/pub/fedora/linux/u ... x86_64.rpm

http://ftp.df.lth.se/pub/fedora/linux/u ... .ppc64.rpm

http://ftp.df.lth.se/pub/fedora/linux/u ... 10.ppc.rpm


(Laszjwrz) #7

W ogóle to Firefox zainstalował się już przy stawianiu systemu i wiem, że można zainstalować go z repo, jednak chciałbym zrobić to z paczki z serwera mozilli. Poza tym, już nie o samego Firefoxa chodzi, lecz o to że jeszcze nie udało mi się poprawnie zainstalować żadnej aplikacji z tar.bz2, a zapewne mogą trafić się takie, jakich nie ma w repo i chciałbym rozwiązać ten problem.

Dalej mam problemy ze sterownikami Realteka, proszę o podpowiedź co z tym tym ALSA. Pozdrawiam.


(que_pasa) #8

Z prekompilowanymi paczkami jest tak, że na niektórych dystrybucjach po prostu nie działają. Powodów jest wiele, nie ma co się rozpisywać. Jeśli interesuje Ciebie samodzielne skompilowanie to ściągnij źródła firefoxa, ale moim zdaniem szkoda na to czasu (w zależności od sprzętu kompilacja firefoxa może potrwać od 20 do nawet 1,5h)

W tym formacie najczęściej są dostarczane źródła do programów. Najpierw musisz dowiedzieć się co nieco o kompilacji, w wielkim skrócie wygląda to tak, żo rozpkowujesz źrodła, wchodzisz do katalogu i:

./configure --jakaś_opcja (daj ./configure --help)

make

make install

oczywiście o zależności potrzebne do zbudowania i uruchomienia paczki w takim przypadku sam się musisz zatroszczyć

Co do alsy, to upewnij się że masz zainstalowane:

alsa-lib

alsa-tools

alsa-utils

kernel-headers

gcc


(roobal) #9

Dalej mam problemy ze sterownikami Realteka, proszę o podpowiedź co z tym tym ALSA. Pozdrawiam.


(Laszjwrz) #10

O, właśnie. Po instalacji Debiana z opcji minimal - netinstall - problemu z paczkami tar.bz2 nie ma i wszystko śmiga, nawet sterowniki realteka ruszyły z instalacją aż do momentu, w którym komunikat informuje o konieczności wyłączenia wszystkich aplikacji dźwiękowych (czy coś takiego). Co w takim razie jest nie tak z fedorą 10? alsa-lib, alsa-tools, alsa-utils, kernel-headers i gcc były.


(roobal) #11

Używałeś module-assistant lub coś podobnego do budowania modułów? Tak poza tym nigdy nie używałem Fedory, więc ciężko mi powiedzieć co było nie tak, zwłaszcza że nie pochwaliłeś się nowymi błędami.

Pozdrawiam!