Błedy programow, spowolnienie kompa i problem z Probe2.exe

Witam.

Moze ktos na to rzucic okiem? Mam chyba jakies ustrojstwo co mi spustoszenie w systemie zrobilo bo sie wszystkie niemal programy krzaczą.

Dzieki.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:03:08, on 2007-10-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\ASUS\PC Probe II\Probe2.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Launch PC Probe II] "C:\Program Files\ASUS\PC Probe II\Probe2.exe" 1

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [SearchIndexer] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\peybswhj.dll",sitypnow

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: DomainService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vwdwwtcv.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

przeskanuj pliki na http://virusscan.jotti.org/

Użyj VundoFix + Trojan.Vundo Removal Tool + VirtumundoBeGone.

Daj log z ComboFix

ComboFix 07-10-09.3 - user 2007-10-10 20:22:01.1 - NTFSx86

Pobierz program SDFix

Ok, tak zrobie. Ale jest jeszcze jeden problem, po uzyciu wczesniejszych programow, teraz jak wlaczam komputer to mi wywala taki blad:

Schowek01.jpg

Złączono Posta : 11.10.2007 (Czw) 9:53

SDFix: Version 1.108


Run by Administrator on 2007-10-11 at 10:41


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\DOCUME~1\user\Pulpit\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------

Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:Finished!

Daj nowy log z COMBO

Start >>> Uruchom>>> regsvr32 /u pnmruxdg.dll

Takie kwiatki wyrosły podczas pracy COMBO

blad1.jpg

blad.jpg

a to log

ComboFix 07-10-12.4 - user 2007-10-12 18:46:42.2 - NTFSx86