Bledy przy instalacji sterownikow nvidia - Debian Netinstall

Zainstalowalem Debiana Netinstall > xorg > xfce. Teraz chce zainstalowac sterowniki nvidi, przechodze do trybu tekstowego, odpalam instalacje i:

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'

creation time: Wed Feb 25 19:02:15 2009

installer version: 1.0.7


option status:

 license pre-accepted : false

 update : false

 force update : false

 expert : false

 uninstall : false

 driver info : false

 precompiled interfaces : true

 no ncurses color : false

 query latest version : false

 OpenGL header files : true

 no questions : false

 silent : false

 no recursion : false

 no backup : false

 kernel module only : false

 sanity : false

 add this kernel : false

 no runlevel check : false

 no network : false

 no ABI note : false

 no RPMs : false

 no kernel module : false

 force SELinux : default

 no X server check : false

 no cc version check : false

 force tls : (not specified)

 X install prefix : (not specified)

 X library install path : (not specified)

 X module install path : (not specified)

 OpenGL install prefix : (not specified)

 OpenGL install libdir : (not specified)

 utility install prefix : (not specified)

 utility install libdir : (not specified)

 doc install prefix : (not specified)

 kernel name : (not specified)

 kernel include path : (not specified)

 kernel source path : (not specified)

 kernel output path : (not specified)

 kernel install path : (not specified)

 proc mount point : /proc

 ui : (not specified)

 tmpdir : /tmp

 ftp mirror : ftp://download.nvidia.com

 RPM file list : (not specified)


Using: nvidia-installer ncurses user interface

-> License accepted.

-> Installing NVIDIA driver version 180.29.

-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li

  ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f

  rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)

-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means

  that the installer will need to compile a new kernel interface.

ERROR: Unable to find the development tool `cc` in your path; please make sure

    that you have the package 'gcc' installed. If gcc is installed on your

    system, then please check that `cc` is in your PATH.

ERROR: Installation has failed. Please see the file

    '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions

    on fixing installation problems in the README available on the Linux

    driver download page at www.nvidia.com.

Chcialem zainstalowac Envyng, ale w podstawowych repozytoriach go nie ma (dodac jakies inne?). Jak najlatwiej zainstalowac Envyng ?

Czy posiadasz zainstalowany pakiet "build-essential ", posiadasz nagłówki do kernela ?

sudo apt-get install linux-headers-uname -r

apt-get build-essential

Pobralo pliki, zainstalowalo. Przeszedlem do trybu tekstowego i przy instalce FAIL :confused:

Błąd ten sam co powyżej ?

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'

creation time: Wed Feb 25 20:02:36 2009

installer version: 1.0.7


option status:

 license pre-accepted : false

 update : false

 force update : false

 expert : false

 uninstall : false

 driver info : false

 precompiled interfaces : true

 no ncurses color : false

 query latest version : false

 OpenGL header files : true

 no questions : false

 silent : false

 no recursion : false

 no backup : false

 kernel module only : false

 sanity : false

 add this kernel : false

 no runlevel check : false

 no network : false

 no ABI note : false

 no RPMs : false

 no kernel module : false

 force SELinux : default

 no X server check : false

 no cc version check : false

 force tls : (not specified)

 X install prefix : (not specified)

 X library install path : (not specified)

 X module install path : (not specified)

 OpenGL install prefix : (not specified)

 OpenGL install libdir : (not specified)

 utility install prefix : (not specified)

 utility install libdir : (not specified)

 doc install prefix : (not specified)

 kernel name : (not specified)

 kernel include path : (not specified)

 kernel source path : (not specified)

 kernel output path : (not specified)

 kernel install path : (not specified)

 proc mount point : /proc

 ui : (not specified)

 tmpdir : /tmp

 ftp mirror : ftp://download.nvidia.com

 RPM file list : (not specified)


Using: nvidia-installer ncurses user interface

-> License accepted.

-> Installing NVIDIA driver version 180.29.

-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li

  ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f

  rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)

-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;

  this means that the installer will need to compile a kernel interface for

  your kernel.

-> Performing CC sanity check with CC="cc".

-> Performing CC version check with CC="cc".

-> The CC version check failed:


  The compiler used to compile the kernel (gcc 4.1) does not exactly match the

  current compiler (gcc 4.3). The Linux 2.6 kernel module loader rejects kern

  el modules built with a version of gcc that does not exactly match that of t

  he compiler used to build the running kernel.


  If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel

  ect "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort install

  ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c

  ompile your kernel, and restart installation. Abort now? (Answer: Yes)

ERROR: Installation has failed. Please see the file

    '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions

    on fixing installation problems in the README available on the Linux

    driver download page at www.nvidia.com.

Hmmm, moze zrobic reconfig xorga ?

A czy ty przypadkiem sam nie przerywasz instalacji:

Powinieneś dać No zamiast Yes

Tak samo w tym momencie

Również dałbym No zamiast Yes

Udalo sie :smiley: takie pytanie na marginesie co to sa naglowki oraz build-essential ?