Błedy typu written, read, proszę o pomoc

A wiec tak mam błędy typu written , read ze np. pamięć nie może być read i żeby zakończyć działanie trzeba nacisnąć ok i jakieś tam cyferki.I nie dawajcie mi jakiś linków przekierowujacych do tych tematów tylko napiszcie co mam dokladnie zrobić żeby powstrzymać ten błąd bo z każdego programu lub gry mnie wywala.Założyłem specjalnie ten wątek żeby mi wprost na to pytanie odpowiedzono moge dać wam jakieś screeny i co tam potrzebne bedzie tylko mi pomużcie bardzo proszę !!

Zajrzyj -> tutaj.

po prostu niech ktoś napisze rozwiązanie tutaj nie\c nie znalazłem sensownego w tych linkach bo już wcześniej przeglądałem ;/;/;/;/;/

Nie bądź leniem.

Poczytaj w tematach do których link podał seba86mu.

Szukajcie a znajdziecie…

a więc napisz co do tej pory zrobiłeś

jakie i czym przeprowadziłeś testy pamięci

:slight_smile:

memtest i było wszystko w porzo

pod wględem wirów komp sprawdzony ?

Pobierz Combofix http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=36654 przeskanuj system daj log

potem przeskanuj HijackThis 2.02 daj log

kolejność skanowania jak podałem

:slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:11:59, on 2008-11-09

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\avast\ashDisp.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Dominik\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.469\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/av … _homepage/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\Webfilter\AvkWebIE.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Kaspaz - {6ECB8E85-7A9E-4175-8113-1136D1A325DB} - C:\WINDOWS\system32\ifsndu.dll

O2 - BHO: Internet Security Class - {A75E294E-C047-4D29-B07E-37B792881BEF} - (no file)

O2 - BHO: VisualTool - {F3A54897-9E68-B11E-A37A-4D1422CE9CAA} - C:\Program Files\VisualTool\VisualTool-2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\Webfilter\AvkWebIE.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] “D:\Programy\avast\ashDisp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “D:\Programy\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0076EC8F-A138-4132-BEA1-6433D53B3BDC}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{0076EC8F-A138-4132-BEA1-6433D53B3BDC}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{0076EC8F-A138-4132-BEA1-6433D53B3BDC}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

to jest skan z HijackThis i węc jak to wygląda??

diadax ,

Poczytaj - Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Użyj opcji “Fix checked” w HJT

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj.

Zaznacz, wklej do notatnika, i zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum

cfscript10uc2.gif

Loga wklejasz na WKLEJ TO lub WKLEJ a w poście daj linka

http://www.wklej.org/id/16538/ to jest log z tego programu

  1. Wykonaj skan Dr. Web CureIt

  2. Po tym jeszcze proszę pobrać i użyć Malwarebytes’ Anti-Malware. Wciskamy Skanuj , wybieramy dyski do skanowania i Rozpoczynamy skanowanie , na końcu wciskamy Usuń zaznaczone jak będą i Ok  :wink:

dobra to go przeskanuje jutro bo teraz już za późno i powiem co się dzieje dalej a tak na marginesie dzięki za pomoce

Sprawdzimy systemy czy czysty :slight_smile: Czekam na wyniki.

no właśnie w tej chwili skanuje juz 1h to robie wykryło na razie 14 infekcjii

Jak skończy to daj znać, nie teraz co na po tej informacji!

o to log ze skanowania http://wklej.org/id/16646/ usunołem te zainfekowane pliki

Nie pisz posta pod postem, to nie gg! !!

Co miałeś zrobić zeskanować - "Wciskamy Skanuj , wybieramy dyski do skanowania i Rozpoczynamy skanowanie , na końcu wciskamy Usuń zaznaczone

no przecież to już zrobiłem a błędy są nadal !!