Błedy w apt-get update


#1

Witam

Mam problem z repozytoriami w linuxie

karol@karol-laptop-linux:~$ sudo apt-get update

[sudo] password for karol: 

Ign http://extras.ubuntu.com natty InRelease

Ign http://dl.google.com stable InRelease                   

Ign http://archive.canonical.com natty InRelease                

Traf http://packages.medibuntu.org natty InRelease               

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Ign http://security.ubuntu.com natty-security InRelease            

Traf http://extras.ubuntu.com natty Release.gpg                

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Pob: 1 http://dl.google.com stable Release.gpg [198 B]             

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty InRelease                

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates InRelease            

Traf http://archive.canonical.com natty Release.gpg              

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports InRelease           

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Traf http://extras.ubuntu.com natty Release                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty InRelease                  

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                

Traf http://security.ubuntu.com natty-security Release.gpg           

Pob: 2 http://dl.google.com stable Release [1351 B]              

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty Release.gpg              

Traf http://archive.canonical.com natty Release                

Ign http://linux.dropbox.com natty InRelease                  

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                

Ign http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                 

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                

Ign http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                 

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                

Traf http://security.ubuntu.com natty-security Release             

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                

Traf http://extras.ubuntu.com natty/main Sources                

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates Release.gpg          

Pob: 3 http://dl.google.com stable/main i386 Packages [1260 B]         

Traf http://packages.medibuntu.org natty/free i386 Packages          

Traf http://archive.canonical.com natty/partner i386 Packages         

Ign http://ppa.launchpad.net natty Release.gpg                 

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports Release.gpg         

Traf http://extras.ubuntu.com natty/main i386 Packages             

Ign http://extras.ubuntu.com natty/main TranslationIndex            

Traf http://security.ubuntu.com natty-security/main Sources          

Traf http://linux.dropbox.com natty Release.gpg                

Ign http://archive.canonical.com natty/partner TranslationIndex        

Ign http://dl.google.com stable/main TranslationIndex             

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release                  

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release                  

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty Release                   

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty Release                   

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release                  

Traf http://ppa.launchpad.net natty Release                  

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty Release                

Traf http://packages.medibuntu.org natty/non-free i386 Packages        

Ign http://ppa.launchpad.net natty Release                   

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates Release            

Traf http://security.ubuntu.com natty-security/restricted Sources       

Traf http://security.ubuntu.com natty-security/universe Sources        

Traf http://security.ubuntu.com natty-security/multiverse Sources       

Traf http://security.ubuntu.com natty-security/main i386 Packages       

Traf http://security.ubuntu.com natty-security/restricted i386 Packages    

Traf http://security.ubuntu.com natty-security/universe i386 Packages     

Traf http://security.ubuntu.com natty-security/multiverse i386 Packages    

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/main TranslationIndex      

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/multiverse TranslationIndex   

Traf http://linux.dropbox.com natty Release                  

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports Release           

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/restricted TranslationIndex   

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/universe TranslationIndex    

Ign http://packages.medibuntu.org natty/free TranslationIndex         

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main Sources                

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/main Sources              

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/restricted Sources           

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/universe Sources            

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/multiverse Sources           

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/main i386 Packages           

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/restricted i386 Packages        

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main Sources                

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/universe i386 Packages         

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/multiverse i386 Packages        

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/main TranslationIndex          

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/multiverse TranslationIndex       

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

Traf http://linux.dropbox.com natty/main i386 Packages             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main Sources                

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Ign http://packages.medibuntu.org natty/non-free TranslationIndex       

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/restricted TranslationIndex       

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/universe TranslationIndex        

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/main Sources          

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/restricted Sources       

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/universe Sources        

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/multiverse Sources       

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main Sources                

Traf http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main TranslationIndex            

Ign http://linux.dropbox.com natty/main TranslationIndex            

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/main i386 Packages       

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/restricted i386 Packages    

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/universe i386 Packages     

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/multiverse i386 Packages    

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/main TranslationIndex      

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/multiverse TranslationIndex   

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/restricted TranslationIndex   

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/universe TranslationIndex    

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/main i386 Packages      

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/restricted i386 Packages   

Ign http://archive.canonical.com natty/partner Translation-pl_PL        

Ign http://archive.canonical.com natty/partner Translation-pl         

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/universe i386 Packages    

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/multiverse i386 Packages   

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/main TranslationIndex     

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/multiverse TranslationIndex  

Ign http://archive.canonical.com natty/partner Translation-en         

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/restricted TranslationIndex  

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/universe TranslationIndex   

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/main Translation-pl          

Ign http://extras.ubuntu.com natty/main Translation-pl_PL           

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/multiverse Translation-pl       

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/restricted Translation-pl       

Ign http://extras.ubuntu.com natty/main Translation-pl             

Traf http://pl.archive.ubuntu.com natty/universe Translation-pl        

Ign http://extras.ubuntu.com natty/main Translation-en             

Ign http://dl.google.com stable/main Translation-pl_PL             

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/main Translation-pl_PL      

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/main Translation-pl       

Ign http://dl.google.com stable/main Translation-pl              

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/main Translation-en       

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/multiverse Translation-pl_PL   

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/multiverse Translation-pl    

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/multiverse Translation-en    

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/restricted Translation-pl_PL   

Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en              

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/restricted Translation-pl    

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/restricted Translation-en    

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/universe Translation-pl_PL    

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/universe Translation-pl     

Ign http://security.ubuntu.com natty-security/universe Translation-en     

Błąd http://ppa.launchpad.net natty/main Sources                

 404 Not Found

Błąd http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

 404 Not Found

Błąd http://ppa.launchpad.net natty/main Sources                

 404 Not Found

Błąd http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

 404 Not Found

Ign http://linux.dropbox.com natty/main Translation-pl_PL           

Ign http://linux.dropbox.com natty/main Translation-pl             

Błąd http://ppa.launchpad.net natty/main Sources                

 404 Not Found

Ign http://linux.dropbox.com natty/main Translation-en             

Błąd http://ppa.launchpad.net natty/main i386 Packages             

 404 Not Found

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL           

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL           

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL           

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl   

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en   

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL 

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl   

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL           

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL           

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en             

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/main Translation-pl_PL         

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/main Translation-en           

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/multiverse Translation-pl_PL      

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/multiverse Translation-en        

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/restricted Translation-pl_PL      

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/restricted Translation-en        

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/universe Translation-pl_PL       

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty/universe Translation-en         

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/main Translation-pl_PL

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/main Translation-pl

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL 

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl   

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en   

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL           

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en             

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl_PL           

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-pl             

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/main Translation-en       

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/multiverse Translation-pl_PL  

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/multiverse Translation-pl    

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/multiverse Translation-en    

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/restricted Translation-pl_PL  

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/restricted Translation-pl    

Ign http://ppa.launchpad.net natty/main Translation-en             

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/restricted Translation-en    

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/universe Translation-pl_PL

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/universe Translation-pl

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-updates/universe Translation-en

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/main Translation-pl_PL

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/main Translation-pl

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/main Translation-en      

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/multiverse Translation-pl_PL 

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/multiverse Translation-pl   

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/multiverse Translation-en   

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/restricted Translation-pl_PL 

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/restricted Translation-pl

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/restricted Translation-en

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/universe Translation-pl_PL

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/universe Translation-pl

Ign http://pl.archive.ubuntu.com natty-backports/universe Translation-en

Ign http://packages.medibuntu.org natty/free Translation-pl_PL         

Ign http://packages.medibuntu.org natty/free Translation-pl          

Ign http://packages.medibuntu.org natty/free Translation-en          

Ign http://packages.medibuntu.org natty/non-free Translation-pl_PL       

Ign http://packages.medibuntu.org natty/non-free Translation-pl        

Ign http://packages.medibuntu.org natty/non-free Translation-en        

Pobrano 2809 B w 7s (364 B/s)                         

W: Nie udało się pobrać http://ppa.launchpad.net/bean123ch/burg/ubuntu/dists/natty/main/source/Sources 404 Not Found


W: Nie udało się pobrać http://ppa.launchpad.net/bean123ch/burg/ubuntu/dists/natty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found


W: Nie udało się pobrać http://ppa.launchpad.net/claudiocn/slm/ubuntu/dists/natty/main/source/Sources 404 Not Found


W: Nie udało się pobrać http://ppa.launchpad.net/claudiocn/slm/ubuntu/dists/natty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found


W: Nie udało się pobrać http://ppa.launchpad.net/weather-indicator/weather-indicator-experimental/ubuntu/dists/natty/main/source/Sources 404 Not Found


W: Nie udało się pobrać http://ppa.launchpad.net/weather-indicator/weather-indicator-experimental/ubuntu/dists/natty/main/binary-i386/Packages 404 Not Found


E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

karol@karol-laptop-linux:~$

Co mam zrobić żeby wszystko było w porządku ?


(Jaahquubel_) #2

Błąd 404 to odpowiednik “nie ma takiego numeru”.

Wywala Ci go przy adresach w ppa.launchpad.net, konkretnie:

w http://ppa.launchpad.net/bean123ch/burg/ubuntu/dists nie ma katalogu “natty” - są tylko od “hardy” do “maveric”,

w http://ppa.launchpad.net/claudiocn/slm/ubuntu/dists/ nie ma “natty”, jest tylko “oneiric”,

w http://ppa.launchpad.net nie ma weather-indicator nie ma weather-indicator, jest, z podobnych, weather-indicator-merged i weather-indicator-team.

Niepotrzebne wpisy można (było?) powywalać przez Ubuntu tweak.


(-Łukasz-) #3

Można również usunąć lub odznaczyć przez standardowe, graficzne narzędzie “Źródła oprogramowania”.