Błędy w dzienniku zdarzeń: WindowsWcpOtherFailure3


(Djzon) #1

09.10.2013 05:17 Windows Error Reporting Pakiet błędów , typ 0 Nazwa zdarzenia: WindowsWcpOtherFailure3 Odpowiedź: Niedostępny Identyfikator pliku Cab: 0 Sygnatura problemu: P1: 6.1.7601 P2: base\wcp\componentstore\com\transaction.cpp P3: Windows::COM::CPendingTransaction::IStorePendingTransaction_Pend P4: 290 P5: 80070bc9 P6: 0xc874d4ed P7: P8: P9: P10: Dołączone pliki: C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20130919082010.cab C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20131008142309.cab C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20131008155456.cab C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20131008170533.cab C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20131008180143.cab C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log C:\Windows\servicing\Sessions\Sessions.xml C:\Windows\winsxs\pending.xml C:\Windows\winsxs\poqexec.log C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM C:\Windows\Logs\CBS\FilterList.log Te pliki mogą być dostępne tutaj: Symbol analizy: Ponowne sprawdzanie rozwiązania: 0 Identyfikator raportu: 1151b2e5-30a2-11e3-a72f-1c6f6593ba87 Stan raportu: 0

fsutil resource setautoreset true c:\
  • rozwiąże ten problem na Windows 7??? ...bo na stronach Microsoft mowa tylko o vista..