Błędy w dzienniku zdarzeń


(mark1a) #1

Witam mam parę błędów w dzienniku zdarzeń i ostrzeżeń, proszę o pomoc w rozwiązaniu ich.

DistributedCOM 10016 http://wklej.org/id/3311245/

KernelPnP 219 “The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ROOT\LENOVOVHID\0000.”

KernelPmP 219 “The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device USB\VID_138A&PID_0011\4e0cf625429e.”

BTHUSB 34 “Lokalny adapter nie obsługuje ważnego stanu kontrolera funkcji Low Energy zapewniającego obsługę trybu peryferyjnego. Minimalna wymagana obsługiwana maska stanu to 0x491f7fffff, a uzyskano 0x1fffffff. Funkcja roli trybu peryferyjnego Low Energy nie będzie dostępna.

Wlan Auto Config 10002 "Moduł rozszerzalności sieci WLAN został zatrzymany.

Ścieżka modułu: C:\Windows\System32\IWMSSvc.dll
"
DNS clients Events 1014 “Upłynął limit czasu rozpoznawania nazwy c.disquscdn.com po tym, jak żaden ze skonfigurowanych serwerów DNS nie odpowiedział.”

volmgr 46 “Inicjowanie zrzutu awaryjnego nie powiodło się!” (Sprawdzałem mtest i wszystko jest ok według niego)

Kernel Procesor Power 37 “Szybkość procesora 1 w grupie 0 jest ograniczana przez systemowe oprogramowanie układowe. Procesor miał ograniczony stan wydajności przez 71 s od ostatniego raportu.”

Service control manager 7031 “Usługa Bitdefender RedLine Service niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.”

Service control manager 7024 “Usługa Windows Search zakończyła działanie; wystąpił następujący specyficzny dla niej błąd: %%2147749126”