Błędy w pascalu

Witam. Napisałem niżej pokazany program w pascalu(to wciąż tylko szkic, więc proszę o wyrozumiałość Razz ) i kompilator cały czas wywala mi gdzieś trzy błędy, których za nic nie mogę znaleźć. Czy ktoś widzi te błędy i mógłby je wskazać? :smiley:

program fibo;

uses crt;

var

a,b,c,t,il,k,i,kon:integer;

liczby:array[1…45]of integer;

ciag:array[1…45]of integer;

begin

a:=2;

b:=3;

ciag[1]:=0;

ciag[2]:=1;

ciag[3]:=1;

kon:=0;

readln(il);

for i:=1 to il do

begin

read(liczby_);_

end;

for k:=4 to il do

begin

ciag[k]:=ciag[a]+ciag ;

inc(a);

inc(b);

end;

for c:=1 to il do

begin

if liczby[c]=ciag[c] then inc(kon);

end;

wtiteln(kon);

end.

Linia 17 też jest zagadkowa. To CRT dołączone w jakim celu? O wcięciach pan słyszał?

Masz tu tylko jeden błąd:

wtiteln to nie to samo co writeln.

Drugi wiersz od końca.

Ah, działa ! :lol: Dzięki wielkie, głupia literówka :smiley:

najczęściej kompilator zaznacza błędy albo pokazuje w której linii one się znajdują, jakiego kompilatora do tego używasz?

na przyszłość wstawiaj program w znacznikach

wówczas wcięcia będą powodowały łatwiejsze odczytanie programu, no i proponuje pisać komentarze, jeżeli chcesz zeby osoby trzecie ci pomogły, lub treść zadania, co do błedu

to faktycznie writeln;p

co przechowuje zmienna il?