Błędy w pliku *.CDR


(p19koz) #1

Ogólnie stworzyłem proste logo http://host1gb.net.pl/download.php?file=b0a89343abc2d6ae5d052763976952a3 , które ma posłużyć do wydruku reklamy okiennej.

Robiłem pierwszy raz i zrobiłem to źle. Wykonawca zwrócił mi projekt z adnotacją.

Oto jego uwagi: