BLENDER - jak zapisać animację


(H Inkwizycja) #1

Jak zapisać i odtworzyć z renderowaną animację?


(sadaj72) #2

po prawej stronie, przycisk animation, a w panelu output również po prawej możesz zmieniać typ pliku(ów) do którego zapisujesz animację (domyślnie png)