Blokada dostępu do Edytora rejestru


(Mar Sikorski) #1

Porada przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników komputera.

Jeżeli chcemy chronić swój komputer przed próbą manipulacji w rejestrze Windows przez osoby również korzystające z tego komputera, można zablokować dostęp do Edytora rejestru.

  1. Klikamy na Start >> Uruchom. Wpisujemy regedit i klikamy na OK.

  2. Jeżeli chcemy zablokować dostęp do rejestru tylko aktualnie zalogowanemu użytkownikowi, odnajdujemy klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\System.

  3. Jeżeli chcemy zablokować dostęp do rejestru wszystkim użytkownikom (także SOBIE!), odszukujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MIcrosoft\Windows\CurrentVersion\Polices\System.

  4. Po przejściu do wybranego przez nas klucza klikamy po prawej stronie edytora prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybieramy Nowy >> Wartość DWORD.

  5. Utworzoną wartość nazywamy DisableRegistryTools i klikamy na nią dwukrotnie.

  6. W oknie Edytowanie wartości DWORD w polu Dane wartości wpisujemy 1 i klikamy OK.

  7. Zamykamy edytor.

Od tej pory aktualnie zalogowany użytkownik bądź wszyscy użytkownicy (zależy, czy wybraliśmy klucz ze wskazówki 2 albo 3) podczas próby uruchomienia Edytora rejestru zobaczy/zobaczą komunikat: Edycja rejestru została wyłączona przez administratora sieci.