Blokada portów


(3dm Racek) #1

...jakie porty mam zablokowane, a jakie nie? (Z mojego kompa)


(squeet) #2

Poczytaj

Szukaj posta autorstwa Czarno to widzę… , Internetowe skanery portów