Blokada portów

…jakie porty mam zablokowane, a jakie nie? (Z mojego kompa)

Poczytaj

Szukaj posta autorstwa Czarno to widzę… , Internetowe skanery portów