Blokada programów, żeby inny użytkownik nie mógł o korzystać


(system) #1

Jak zablokować program innemu użytkownikowi żeby on nie mógł z niego korzystać a ja bym mógł. Używałem doctor tweaka ale on blokuje mi i pozostałym chyba


(adam749) #2

Spróbuj ograniczyć dostęp do folderu\aplikacji programu.

PPM na folder\plik > właściwości > zabezpieczenia > wybierasz profil do zablokowania > klikasz wszędzie blokuj > OK

Żeby ta zakładka się pokazała to musisz wejść w Opcje folderów > widok > oznaczyć "użyj prostego udostępniania plików" > ok


(Frog) #3

wojtekksiazekk , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(Kolmar) #4

Blokowanie uruchamiania aplikacji dla wybranego użytkownika.

Start -> uruchom -> regedit

Odszukaj klucz

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

dodaj wartość (typ DWORD) RestrictRun i przypisz jej wartość 1.

Następnie tworzymy podklucz

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun]

W oknie po prawej, dodaj wartości ciągu (typ REG_SZ). W ten sposób zdefiniujesz aplikacje, które chcesz zablokować

Przykład

ab 1 REG_SZ "gg.exe"

ab 2 REG_SZ "notepad.exe"


Jeżeli posiadasz XP Prof, te same czynności możesz przeprowadzić za pomocą Edytora Zasad Grupy (gpedit.msc)

Więcej informacji dot. tego zagadnienia uzyskasz pod tym adresem -> klik


Jeszcze innym rozwiązaniem jest użycie narzędzia Microsoft SteadyState.

Link do programu - klik

Opis - klik