"blokada"przed wpisaniem liter do zmiennej

Mam problem z programem, który napisałem ostatnio (Program oblicza średnią arytmetyczną ocen). Otóż ograniczyłem już wpisywanie liczb większych niż 6 ale kiedy wpiszę jakąś literę wyświetla się w nieskończoność jakiś napis. Nie wiem, jak zablokować wpisywanie znaków i wyrazów (żeby program zwracał błąd za każdym razem, kiedy podajemy zmienną inną, niż liczba 0 - 6 (0 kończy wpisywanie). Oto kod programu. Nieudane próby wziąłem w komentarz (Piszę w Dev-C++)

#include 

#include 

#include "console.ddt"

using namespace ddt::console;

using namespace std;

int main()

{

  int kolorTla=10;//min wartosc=0; max wartosc=15;

  int kolorTekstu=12;//min wartosc=0; max wartosc=15;

  ddt::console::textattr(kolorTla*16+kolorTekstu);

  int ilosc=0;

  float srednia=0;

  float ocena;

  //char wyraz; //zmienna wykluczona z programu, gdyz nie jest ona potrzebna

     cout<<"By Victim"<
     cout<
  do

  {

             cout<<"Podaj ocene (0 konczy wprowadzanie): ";

             cin>>ocena;

   /*if(wyraz)

   {

         cout<
         cout<
         cout<
         cout<
         getch();        

         return(0);

   }*/ //Ten fragment wykluczylem z powodu bledow w wykonywaniu funkcji

   if(ocena>6)

   {

         cout<
         cout<
         cout<
         cout<
         getch();        

         return(0); 

   }/*else

   {

      continue; //wykluczony z powodu braku obliczen sredniej

   }*/

   if(ocena>0)

  {

   srednia+=ocena;

   ilosc+=1;

  }

 }while(ocena!=0);

 if(ilosc>0) srednia/=ilosc;

 if(ilosc==0) 

 {

        cout<
         cout<
         cout<
         cout<
         getch();        

         return(0); 

 }

  cout<
  cout<
  cout<<"Wcisnij dowolny klawisz aby zakonczyc."<
  cout<<"v0.4.4 BETA."<
  cout<
  getch();

  return(0);

}

Proszę o pomoc w napisaniu jakiejś blokady przed wpisaniem liter i wyrazów do zmiennych.

Nigdy, ale to nigdy nie dawaj linków do plików EXE na forum. To jedno.

Drugie - poszukaj proszę na forum dlaczego czytanie przy pomocy cin>>zmienna liczb jest złym pomysłem. Rozwiązań jest kilka, przynajmniej dwa pojawiły się na forum.

Ja proponowałbym wczytywać oceny to zmiennej znakowej, a następnie konwertować do liczby. Bo wtedy wpisanie czegokolwiek nie powodowałoby wysypania programu, a jeśli konwersja by się nie powiodła znaczyłoby to, że nie została wpisana liczba.

Dobra, ale ja jestem całkiem zielony (piszę od tygodnia) :stuck_out_tongue: i dlatego proszę o bardziej sprecyzowane instrukcje, lub fragment jakiegoś tutoriala.

To też poprawiłem. Sry za tamto. Wstawiłem w *.RAR

Jeszcze raz.

 1. Odpowiedź jest na forum - znajdziesz ją w 5-10 minut.

 2. Czy rar czy nie - nikt nie wie co naprawdę jest w exe. Może trojan? A może przypadkiem dołączyłeś wirusa? Nie podawaj linków do exe w ogóle, nawet spakowanych.