Blokada strony startowej zmienianej przez wirusy


(JNJN) #1

Sprawdzony sposób, aby robal nie zmieniał strony startowej, przetestowane na IE i Mozili - myślę że na innych też to pójdzie.

Usunąć skrót przeglądarki na pulpicie - WAŻNE

utworzyć nowy skrót przeglądarki i skopiować go na pulpit,najechać myszą na skrót przeglądarki prawy przycisk myszy na utworzonym skrócie - właściwości i dopisać w sekcji ELEMENT DOCELOWY na końcu po spacji http://www.onet.pl - oczywiście strony mogą tu być różne, jedyne utrudnienie, że stronę startową można będzie zmienić tylko robiąc zmianę wpisu w skrócie, ale może być 1000 robali i strona startowa będzie zgodnie z wpisem.

Startować internet z utworzonej ikony przeglądarki, można wpisać tą samą stronę jako startowa do przeglądarki.