Blokowanie stron, lub błąd wyświetlania strony


(Major30) #1

Insecure Internet activity. Threat of virus attack

Due to insecure Internet browsing your PC can easily get infected with viruses, worms and trojans without your knowledge, and that can lead to system slowdown, freezes and crashes.

Also insecure Internet activity can result in revealing your personal information.

To get full advanced real-time protection for PC and Internet activity, activate WinPC Defender.

We recommend you to protect your PC now and continue safe Internet browsing.

Click here to get full advanced real-time protection and continue browsing.

Continue to this website unprotected (not recommended).

Gdy wchodze na jaką kolwiek strone wyświetla mi się taka informacja, jak to wyłączyć.

Nie można wyświetlić strony XML

Nie można przeglądać wejścia XML przy użyciu arkusza stylów XSL. Popraw błąd, a następnie kliknij przycisk Odśwież lub spróbuj ponownie później.


Oczekiwano znaku średnika. Błąd podczas przetwarzania zasobu '[http://www.fotka.pl/profil/*********/'.](http://www.fotka.pl/profil/ ********* /) Wiersz 3, Pozycja ...

<***_url>http://s.fotka.pl/**8/***_url>http://s.fotka.pl/css/...


(Supinski Aleksander) #2

Daj logi z HiJack This, Combofix i przeskanuj komputer avastem według tego poradnika http://www.youtube.com/watch?v=LHT8BS4jqXo .


(Major30) #3

logi z Hi Jack This :

viewtopic.php?f=16&t=329791

Skanowałem kompa Pandą wykrył 7 wirów przed logiem z Hi Jack This