Blue Screen 0x00000109


(AndySheppard) #1

Witam serdecznie!
Co może powodować wystąpienie błędu związanym z sterownikiem kdcom.dll

Plik zrzutu : 083117-15241-01.dmp
Data wystąpienia błędu: 2017-08-31 07:36:17
Typ błędu :
Kod błędu : 0x00000109
Parametr 1 : a3a039d895e2b57e Parametr 2 : b3b7465ee860ee58
Parametr 3 : fffff80000bb4998 Parametr 4 : 0000000000000001
Spowodowane przez sterownik: kdcom.dll
Spowodowane przez adres: kdcom.dll+1998
Opis pliku :
Nazwa produktu :
Firma :
Wersja pliku :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+6f980
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\083117-15241-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 278 984
Dump File Time : 2017-08-31 07:43:10


(JNJN) #2

Niech Ci sprawdzą wirusy.

Program Ccleaner i usuń śmieci.

Sprawdź pliki systemowe komendą: sfc /scannow


(Veers) #3

Problem z dyskiem, uszkodzona biblioteka, kolizja z innym programem lub infekcja rootkitem.